عکاسی به نام «اسوتلانا والیسکایا» به این تصورات رنگ واقعیت بخشیده است؛ او از چند گربه، سگ و همستر برای ساخت این صحنه ها کمک گرفته است. برای آنها لباس و وسایل جانبیِ مورد نیاز تهیه کرده و در شرایط مختلف عکاسی کرده است. به طور مثال، همستری را به تصویر کشیده است که به باشگاه می رود، یا گربه ای که در حال سفارش دادن غذا است. 

1. 
یک شام عالی در حال مطالعه روزنامه

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

2. 
گربه ای که لباس هایش را شسته و در حال آویختن آنها بر طناب رخت است.

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

3. 
گربه ای که در حال مطالعه مجله، چُرت می زند: با آن عینک فریم گرد که به جذابیت چهره او افزوده است.

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

4. 
این همستر دوست داشتنی با آن دست های کوچک و پنج انگشتی در حال بلند کردن وزنه خیار و هویج است، بلکه کمی قوی تر شود. 

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

5. 
لقمه ای بزرگ تر از دهان. این گربه پای بوقلمون سفارش داده است که تقریبا با اندازه خود او برابری می کند. 

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

6. 
گربه فوتبالیستی که برای تیم روسیه باز می کند. 

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

7. 
خانم های سگ که حسابی تیپ زده اند و با کلاه های رنگی و گردنبندهای خود راهی شرکت در یک مهمانی مجلل هستند. 

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

8. 
این آقا گربه بسیار شیک و تمیز با بادکنک هایش قرار است در یک جشن تولد شرکت کند. 

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

9. 
این سگ تنبل روی ماه لم داده و استراحت می کند.

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

10. 
وقت حمام و پاکیزگی است.

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

11. 
این گربه روستایی قرار است رژیم گیاهخواری بگیرد و این رژیم با یک بلال آب‌پز آغاز شده است. 

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

12. 
خورشید تابنده، غذای دریایی، زیبایی ساحل، صندلی راحت و استراحت بعدازظهر

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!

13. 
این سگ کوچولو لباس های عید خود را پوشیده و بسیار خوشحال است. 

وقتی حیوانات ژستِ آدمانه می‌گیرند!