باکسر ها اصولا فعال بوده و پریدن را دوست دارند به همین خاطر هم محبوب و مشهور هستند اما باید مراقب بود که این امر تبدیل به عادت نشود چون علاوه بر اینکه صورت و حالت خوشی ندارد واقعا خطرناک و دردسر ساز است.

اگر با پرش های باکسر خود مشکل دارید مطالعه کنید


با چند روش ساده شما میتوانید این عادت بد را از سر باکسرتان بیندازید،یکی از مهمترین دلایل پریدن ها جلب توجه است و بهترین راه برای جلوگیری نادیده گرفتن است.یکی دیگر از دلایل مهم کنجکائی است بطور مثال شما پشت به او چیزی در دست دارید مطمئن باشید که اقدام به پریدن میکند تا چیزی که در دست شماست شناسایی کند.

راه های جلوگیری از پریدن های روی مبل


یکی از عادات فوق العاده ناپسند است و باید این عادت را از بین برد بهترین راه استفاده از واژه ی ((نه)) و همینطور نوازش نکردن است با اینکار او متوجه میشود اینکار هیچ گونه تشویقی بدنبال ندارد و پس از مدتی از انجام آن دست میکشد.

راه های جلوگیری از پریدن های روی تخت


از سر انداختن این عادت خیلی سخت است ممکن است که در تولگی او را به تخت برده باشید یا کمی با او بازی کرده باشید اما حال که بالغ شده این عادت قابل تحمل نخواهد بود،مانند روش قبل از ((نه)) استفاده کنید و او را پایین تخت قرار داده و سپس نوازش کنید،با صبر و تداوم اینکار میتوانید این عادت را نیز از بین ببرید.


پس او را نادیده بگیرید اگر دلیل پرش ها جلب توجه است.
اگر روی مبل میپرند روی مبل بنشینید و اجازه ی اینکار را ندهید.
اگر روی تخت میپرند خیلی محکم از واژه ی ((نه)) استفاده کنید.

کسری علی جمشیدی
منبع: boxerworld


تربیت سگ های باکسر برای نگهداری در خانه یا آپارتمان