نام علمی: Glossolepis dorityi
خانواده: Melanotaeniidae
دسته: ماهیان رنگین کمان
زیستگاه: استرالیا
خلق و خو: صلح جو
تغذیه: همه چیز خوار؛ اگرچه در طبیعت از حشرات تغذیه میکند، در اسارت هرگونه غذایی را با اشتیاق می پذیرد.
نگهداری: مانند اکثر ماهیان رنگین کمان، نگهداری از این ماهی بسیار آسان است. این ماهی از دریاچه ای می آید که پوشش گیاهی سنگینی دارد و معمولا در دهانه ی خروجی دریاچه به رودخانه یافت می شوند؛ جایی که تراکم گیاهان حتی بیشتر است. تانکی با پوشش گیاهی سنگین برای این ماهی مناسب است. آبی تمیز و فیلتراسیون مناسب، شرایطی ایده آل را فراهم میسازد.
اسیدیته (pH): بین 6.5 تا 7.4
دما: 24 تا 27 درجه ی سانتی گراد
اندازه: 10 سانتی متر / 3.9 اینچ
سطح شنا: میانه و سطح آب
تعیین جنسیت: رنگ نر ها نقره ای است و خطوط افقی قرمز رنگ زیگزاگی شکلی سرتاسر بدن آنها را پوشانده است. به جز در طول زمان معاشقه که رنگ آنها غلیظ تر می شود، خطوط نیمه ی بالایی بدن آنها از نیمه ی پایینی کم رنگ تر است. ماده ها نقره ای ترند و این خطوط قرمز رنگ را ندارند. همچنین نرها خطوط روشن طولانی و مشخصی بر روی اولین باله ی پشتی خود دارند.
تولید مثل: این ماهی مانند دیگر گونه های ماهیان رنگین کمان تولید مثل میکند. با استفاده از گیاهان طبیعی به سادگی تخم ریزی می کنند. تخم ها باید پس از تکمیل فرآیند تخم ریزی جدا شوند زیرا والدین آنها را می خورند. تخم ها را در مخزنی با جریان کم نگه داری کنید. لارو ها را با غذاهای بسیار ریزی مانند اینفوزوریا تغذیه کنید. لارو ها حتی قادر به خوردن غذاهای خشک ریز شده نیستند؛ همچنین تخم میگوی تازه هچ شده نیز برای آنها بزرگ است و حتی ممکن است آنها لارو ها رابخورند!!
رنگ های اصلی: نقره ای، قرمز

معرفی ماهی رنگین کمان زیگ زاگ (Glossolepis dorityi)

معرفی ماهی رنگین کمان زیگ زاگ (Glossolepis dorityi)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد