نام علمی: Ataeniobius toweri
نام های رایج: Blue Tailed Goodeid ،Blue Tailed Goodea
خانواده: Goodeidae
دسته: زنده زاها
خاستگاه: شمال آمریکا
خصوصیات رفتاری: صلح جو، گروهی
تغذیه: همه چیز خوار
سطح مراقبت: نگهداری از این ماهی بسیار آسان است. به سادگی در آکواریوم تکثیر می شوند. نیازمند شرایط خاصی نیستند.
اسیدیته (pH): بین 7.5 تا 8.5
دما: 22 تا 30 درجه سانتی گراد
سختی آب: بین 35 تا 60 dH
سطح شنا: سرتاسر تانک
تعیین جنسیت: دم در نرها آبی تر است. اما دم ماده ها در بسیاری از مواقع روشن تر است. همچنین در نرها دم نوک تیز مقعدی (gonopodium) مشهود است.
تولید مثل: مانند اغلب زنده زاها ماده به وسیله ی لقاح داخلی بارور میشود. بچه های تازه متولد شده معمولا به اندازه ای بزرگ اند که والدین قادر به خوردن آنها نیستند.پوشش گیاهی متراکم در سطح آب برای مخفی شدن بچه ها مناسب است. طول دوره ی بارداری معمولا 60 روز است.
رنگ های اصلی: سبز، آبی
معرفی ماهی Blue Tailed Goodea

منبع: fishprofiles.com
مترجم: میلاد