نكاتي كه شما قبل از خريد ماهي بايد بدانيد(ترجمه

ايا ماهي براي شما يك حيوان خانگي ايده ال است؟
در اين مطلب نكات كليدي را به شما ياداور ميشيم كه قبل از اوردن ماهي به خانه بايد از انها اطلاع پيدا كنيد.
 
قبل از خريد ماهي
يك فروشگاه معتبر!
.اين اولين و مهمترين گام براي داشتن ماهي سالم است.اطمينان حاصل كنيد كه هيچ ماهي مرده اي در مخزن ماهي ها وجود ندارد. زيرا يك فروشگاه خوب به سرعت ماهيان مرده را از اب خارج ميكند.هرگز ماهي را از يك مخزن كه حاوي ماهي مرده است يا اينكه روي بدن ماهيان لكه سفيد وجود دارد نخريد. در اخر مطمئن شويد كاركنان انجا از اطلاعات كافي برخوردارند از انها سوال بپرسيد! براي مثال:اين ماهي چقدر رشد ميكند؟تغذيه ي ان بايد چگونه باشد؟ عمر طبيعي ان چقدر است؟ چه دمايي براي ان مناسب است؟....
مراقب محصولات تقلبي باشيد
محصولات موردنياز براي ماهي ها انواع مختلفي دارد ولي اغلب شامل محصولاتي با كيفيت پايين است.بهتر شما از محصولاتي كه داراي كيفيت بالاتري هستند استفاده كنيد انها ممكن است هزينه ي بالاتري داشته باشند اما طول عمر انها بسيار بيشتر خواهد بود.
خريد كيتهاي تست اب
شما بايد اين كيتهارا خريداري كنيد و ميزان امونياك نيترات نيتريت را اندازه گيري كنيد زيرا ميزان غلظت بالا ازين مواد باعث مرگ و مير ماهيان ميشود.از كيت تست PH نيز ميتوانيد استفاده كنيد.بسياري ازين كيتها قيمت كمي دارند و تهيه ي انها اسان است.
نكاتي كه شما قبل از خريد ماهي بايد بدانيد(ترجمه
چه ماهي بايد خريداري كنم؟
انتخاب يك ماهي كه با خوشحالي در اب شنا كند و شما بتوانيد بهترين شرايط را براي او فراهم كنيد زياد سخت نيست.مثلا اگر نميخواهيد از بخاري استفاده كنيد بايد ماهياني خريداري كنيد كه مثل ماهي قرمز در اب سرد زندگي كنند.شما بايد ميزان PH اب را اندازه گيري كنيد و ماهياني كه با اين ميزان PH سازگاري دارند انتخاب كنيد.شما بايد درمورد ماهياني كه انتخاب ميكنيد كاملا تحقيق كنيد.نكته ي ديگر اندازه ماهي است شما بايد بدانيد كه تا چه ميزان رشد ميكند كه اكواريوم شما در هنگامي كه بزرگ شد نيز براي ان مناسب باشد.
اندازه اكواريوم شما
شما ميدانيد كه ماهي ها بايد به اندازه كافي جا داشته باشند كه بتوانند ازادانه حركت كند.پس چگونه ميتوان تعدادي ماهي را در يك تانك جا داد؟
هر ماهي براي خود در قسمتي حكومت ايجاد ميكند پس بايد توجه داشته باشيد كه براي هر ماهي به اندازه كافي جا باشد. البته براي ماهياني كه خوي جنگجويي دارند بايد اكواريومي خلوتر داشته باشيد تا فاصله ي قلمرو ماهيان از هم زياد باشد.

نكاتي كه شما قبل از خريد ماهي بايد بدانيد(ترجمه
پس از راه اندازي اكواريوم
خوراك ماهي از انواع مختلف
از يك نوع غذا براي ماهي ها استفاده نكنيد بلكه از انواع غذا ها مثل منجمد خشك و برخي غذاهاي تازه استفاده كنيد.شم از غذاهاي زنده نيز ميتوانيد استفاده كنيد.انها براي ماهي شما بسيار خوب است و نگاه كردن تعقيب و گريز انها نيز جالب است.
فيدرهاي مسافرتي
اگر شما ميخواهيد به مسافرت برويد از فيدرهاي مسافرتي (تغذيه كننده مسافرتي) استفاده نكنيد زيرا اين قرصها به ارامي در اب حل ميشود و كيفيت اب را بهم ميزند اگر شما يك هفته يا كمتر تصميم به مسافت گرفته ايد از يك دوست بخواهيد غذاي ماهيانتان را بدهد 
نكاتي كه شما قبل از خريد ماهي بايد بدانيد(ترجمه
جلبك
جلبك براي تغذيه ي ماهيان كوچك مناسب است ولي نبايد اجازه دهيد كه اكواريوم شما پر از جلبك شود بلكه بايد اكواريوم را از جلبكها پاك كنيد.وجود تعداد زيادي ماهي در اكواريوم باعث ايجاد جلبك ميشود.شما بايد 25% اب اكواريومتان را هر دوهفته تعويض كنيد.
داروها
درمورد استفاده ي بيش از حد داروها محتاط باشيد.چيزي از چرخه ي نيتروژن شنيده ايد؟اين فرايند تبديل امونياك(بسيار سمي) به موادي(نيتروژن) است كه ضرر كمتري داد كه توسط باكتري هايي كه در اب زندگي ميكند انجام ميشود. اگر شما بي رويه از داروها استفاده كنيد باكتري هاي مفيد هم از بين ميروند و سطح امونياك افزايش پيدا ميكند.قبل از استفاده از داروها با دامپزشك مشورت كنيد .اطمينان حاصل كنيد كه نوع دقيق بيماري چيست سپس اقدام به استفاده از دارو بكنيد 


منبع:petplace
مترجم:Shamim

نكاتي كه شما قبل از خريد ماهي بايد بدانيد(ترجمه