چرا پرنده‌ها در مقايسه با ساير حيوانات نسبت به بيماري‌ها مقاومت كمتري دارند؟احتمالاً براي شما هم پيش آمده است، زماني كه متوجه شده‌ايد پرنده‌اي بيمار است قبل از اينكه فرصتي براي درمان پيدا كنيد پرنده مرده است و يا اگر هم اقدام به درمان كرده‌ايد مؤثر واقع نشده است.
پاسخ اين سوال ريشه در غريزه‌اي در پرندگان به نام "سالم نمايي" (masking phenomenon) دارد. اين غريزه، بدين گونه است كه در طبيعت، زماني كه يك حيوان شكاري قصد حمله به يك دسته از پرندگان را دارد به دليل آنكه يك فرصت حمله بيشتر ندارد و پس از آن پرنده‌ها با خبر مي‌شوند و اقدام به فرار مي‌كنند و موقعيت شكار از دست مي‌رود، حيوانات شكارچي سعي مي‌كنند قبل از حمله، پرندگان بيمار و ضعيف را شناسايي كنند و با حمله به اين پرندگان بيمار، شانس موفقيت در شكار را بالا ببرند.
پرندگان با استفاده از غريزه "سالم نمايي" در زماني كه بيمار هستند، سعي مي‌كنند خود را شاداب و سالم نشان دهند تا از دست حيوانات شكاري در امان باشند.
اين غريزه همراه پرنده مانده است و در زماني كه پرنده در خانه شماست حتي با وجود آنكه شكارچي وجود ندارد پرنده سعي مي‌كند در زمان بيماري، خود را سالم و شاداب نشان دهد، اين موضوع تا زماني پيش مي‌رود كه بيماري آنقدر پيشرفت مي‌كند كه پرنده ديگر در اثر ضعف شديد و بيماري پيشرفت كرده، توانايي سالم نشان دادن خود را ندارد و پرنده در آن زمان بيماري را نشان مي‌دهد.
به عبارت ديگر زماني كه شما احساس مي‌كنيد كه پرنده شما، بيمار است و اولين علائم بيماري را مشاهده مي‌كنيد اين در واقع شروع بيماري نيست بلكه بيماري تقريباً بيشتر مسير خود را براي نابودي پرنده طي كرده است.
متأسفانه اين مورد زماني وخيم تر مي‌شود كه اغلب صاحبان پرندگان شروع علائم را شروع بيماري، فرض مي‌كنند و در اين مرحله بدون آنكه اقدام خاصي انجام دهند فقط منتظر مي‌مانند كه شايد بيماري مهمّي نباشد و خود‌به‌خود درمان شود، اما وقتي پرنده بهبود نمي‌يابد اقدام به خود‌درماني مي‌كنند و زماني كه از خود‌درماني هم به نتيجه نمي‌رسند در آن زمان است كه صاحبان پرندگان، سعي مي‌كنند به مراكز درماني مراجعه كنند كه در اين مرحله، زمان از دست رفته در اثر غريزه "سالم نمايي" پرندگان كه مهمترين زمان از دست رفته است به اضافه زمان از دست رفته در اثر جدي گرفته نشدن بيماري، به اضافه زمان از دست رفته در اثر خود‌درماني، ديگر زماني براي درمان مفيد بيماري پرنده، باقي نمي‌گذارد.
اگر اين ‌بار پرنده خود را بيمار احساس كرديد مطمئن باشيد كه زمان زيادي را د‌ر اثر غريزه "سالم نمايي" پرنده، از دست داده‌ايد، پس بيش از اين تأخير نكنيد.


دست نوشته های دکتر مهدی مقدم