دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش خبرآنلاین رقابت‌های عکاسی زیست‌محیطی که توسط مؤسسه مدیریت آب و محیط‌زیست‌ برگزار می‌شود، تلاش می‌کند سطح آگاهی جامعه را نسبت به موضوعات اجتماعی و تخریب زیست‌بوم‌ها افزایش دهد.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.