اگر شما همستری دارید که سن او را نمی دانید می توانید با چک کردن وضعیت ظاهری_فعالیت های روزانه و وضعیت سلامتی همسترتان سن او را حدس بزنید و بفهمید همستر شما تا چند وقت دیگر زنده خواهد بود.درضمن این را فراموش نکنید که عمر همستر کوتاه هست.انها 2تا3 سال زندگی میکنند.همستر های 1 ساله و زیر 1 سال را همستر جوان و همستر های بالای 1/5 سال را همستر پیر می نامند.

پوشش همستر ها:به موهای همستر خود دقت کنید.معمولا همستر های زیر 1 سال موهایی زیبا و ضخیم و براق دارند.موهای انها نرم و روشن است.همستر های بالای 1یا2 سال موهایی ناصاف 

دارند.رنگ موهای انها کمی کدر است و کمی زبر.موهای همستر پیر درخشندگی و زیبایی موهای همستر جوان را ندارند.


همستر را در دست بگیرید.اگر او گوشتالو بود و استخوان هایش توسط دست شما حس نمی شد همستر شما جوان است.همستر های پیر لاغر و ضعیف به نظر می رسند و وزن زیادی ندارند.لاغری همستر پیر به دلیل این است که ان ها در این رده سنی دیگر تمایلی به زیاد غذا خوردن مانند گذشته ندارند.

ادامه دارد....
منبع:ehow.com

مترجم:تارا.س