Resigzed Image Click this bar to view the full image.
دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان یزد، معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان یزد از زنده گیری و انتقال جبیر از استان یزد به خراسان رضوی خبر داد و اظهار داشت: استان یزد یکی از استانهای پیشرو در احیاء جمعیت گونه های در معرض خطر انقراض میباشد .
مهندس اکبری افزود: حتی مولد مورد نیاز بعضی از مراکز احیاء گونه های در معرض خطر در سایر استانها نیز از طریق استان یزد تامین شده است . در همین راستا به منظور تقویت ژنتیکی سایت تکثیر و پرورش جبیر واقع در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار ، یک راس جبیر نر از مناطق آزاد استان توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس زنده گیری و صحیح و سالم به مقصدخراسان رضوی – پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار منتقل شد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.