متداول ترین مشکلات پلک ها انتروپیون و اکتروپیون میباشد
انتروپیون entropion :حالت غیر عادی است که در ان پلک (به خصوص پلک پایین)به سمت داخل چشم چرخش پیدا میکند برگشتگی پلک به داخل چشم باعث میگردد که مژه ها و یا پلک سطح قرینه را ساییده و باعث تحریک این قسمت حساس گردند
به دنبال
انتروپیون ریزش اشک عفونت و حتی زخم قرینه رخ میدهد درمان این عارضه با جراحی امکان پذیر است
اکتروپیون ectropion :در
اکتروپیون بر خلاف انتروپیون حاشیه ی پلک پایین به سمت خارجی برگشتگی پیدا میکند علل این عارضه میتواند ارثی ضربه زخم و پیری باشد در اثر این عارضه چشم حساس میشود و افزایش ترشح اشک و افزایش عفونت به وجود می اید.درمان این عارضه نیز به وسیله ی جراحی صورت میگیرد