بدون شرح....






Resigzed Image Click this bar to view the full image.




asriran.com



Original thread: ابتکار جوان مصری برای ضدضربه کردن سر در مقابل ضربات باتوم(عکس), Author: DR S, Site: تالار گفتگوی پرشین پت(مای پت)