يک شرکت هواپيمايي اولين هواپيماي مسافربري که 50 درصد از انرژي خود را از سوخت زيستي تامين مي کند وارد خطوط پرواز کرده است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سوخت‌هاي زيستي از روغن‌هاي گياهي مشتق شده‌اند که از ترکيب گياه نارگيل و گياه باباسو که نوعي نخل برزيلي است تهيه شده و ميزان انتشار دي اکسيد کربن اين نوع سوختها در حد صفر است.به عبارت ديگر، سوخت‌هاي زيستي همان ميزان دي اکسيد کربني را در اتمسفر رها مي‌کنند که توسط گياهان جذب مي‌شود. اين هواپيما از نوع A321 است که يکي از دو موتور آن با سوخت زيستي و موتور دوم آن همچنان از سوخت موتور جت که از نفت مشتق شده است استفاده مي‌کند.اين هواپيما قادر است از انتشار 1500تن دي اکسيد کربن در سال جلوگيري کند. شرکت فنلاندي Neste Oil سوخت زيستي مورد نياز در اين هواپيماي ايرباس را توليد مي کند. اين درحالي است كه در حال حاضر هزينه سوخت زيستي سه تا پنج برابر بيشتر از سوخت فسيلي موتورهاي جت است.اين درحالي است كه بسياري از طرفداران و حاميان محيط زيست بر اين باورند که اين پرواز بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و استفاده از اين نوع سوخت، مستلزم اختصاص بخشي از زمين‌هاي حاصلخيز براي کشت محصولات تامين‌کننده سوخت زيستي است که مي‌تواند پيامدهاي زيست محيطي نامطلوبي به همراه داشته باشد.