سبزپرس- گروه محیط طبیعی : آخرین سرشماری صورت گرفته توسط سازمان محیط زیست در منطقه حفاظت شده کالمند و بهادران در استان یزد حاکی است جمعیت آهو از 1500 تا 1600 راس در سال 1382 به 300 راس در سال جاری کاهش یافته است با این حال معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد در گفتگو با یکی از رسانه های خبری از احتمال صدور پروانه شکار آهو در منطقه کالمند خبر داده است.

اکبر همدانیان، کارشناس بازنشسته سازمان محیط زیست و مدرس دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد یزد در گفتگو با سبز پرس، وضعیت حیات وحش در استان یزد را وخیم توصیف کرد و گفت: بر طبق سرشماری های صورت گرفته جمعیت آهو در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در استان یزد، 1500 تا 1600 راس در سال 1382 بود اما اکنون این رقم به 300 راس کاهش یافته، همچنین در فاصله سالهای 1382 تا 1384 جمعیت قوچ و میش و کل و بز در منطقه حفاظت شده بافق حداقل 3500 راس بود که این رقم در سال جاری و بر اساس سرشماری سازمان که دو سه هفته قبل انجام شده به 600 راس کاهش یافته است.
این کارشناس همچنین در مورد وضعیت جبیر در زیستگاههای استان یزد می گوید: وضعیت جبیر خیلی خراب است و تنها تعداد کمی در سیاه کوه و دره انجیر باقی مانده است. در خوش بینانه ترین حالت شاید تنها 80 جبیر در مناطق مان در استان یزد داشته باشیم. آهو هم که به جز کالمند در جای دیگری موجود نیست و همین امر وضعیت را برای گوشتخواران به مراتب سخت تر میکند.
وی علت این امر را افزایش شکار غیر مجاز در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: حتی پارک ملی سیاه کوه و پناهگاه حیات وحش دره انجیر نیز که دو تا از بهترین زیستگاههای استان یزد بودند در فاصله سالهای 1385 تا 1387 به شدت ضربه خوردند.
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت چهارپایان این مناطق ندارم ولی تا قبل از سال 1385 حدود 2500 راس شکار در این دو منطقه وجود داشت که دراین سالها به شدت آسیب دیده و از بین رفتند. علت آن هم چیزی نیست جز صدور پروانه های "ویژه" شکار به طوریکه حتی گاه گزارش می شد که شکارچی ها در جریان شکار تا 15 شکار هم می زدند. البته در حال حاضر با زحماتی که روسای این مناطق آقایان عزیزی و موسوی می کشند امنیت تا حدودی برقرار شده و تلاش می شود تا این مناطق به گذشته بازگردد.
خشکسالی و گرسنگی دومین عامل کاهش جمعیت حیات وحش در استان یزد
همدانیان همچنین می افزاید: متاسفانه در حال حاضر خشکسالی هم مزید برعلت شده تا حیات وحش در اثر گرسنگی از بین بروند. هر چند با تلاش های مدیر کل محیط زیست استان یزد عملیات آبرسانی در زیستگاهها خوب انجام شده اما همچنان کمبود علوفه بر جمعیت چهارپایان تاثیر گذار است به طوریکه در سال جاری موارد متعددی از تلفات قوچ و میش و کل و بز را در پناهگاه حیات وحش دره انجیر به دلیل گرسنگی داشتیم . حتی مواردی هم بوده که حیوان به دلیل گرسنگی توان راه رفتن هم نداشته و بی جان شده، در چنین شرایطی شکارچیان موتور سوار به راحتی می توانند این حیوانات را تعقیب کرده و زنده زنده آنها را بگیرند.
وی خاطر نشان کرد:خوشبختانه در سیاه کوه جمعیت وحوش کمی بهتر است به طوریکه امسال چندین بار خودم در جریان ماموریت، دسته های 40 تا 50 تایی کل و بز را دیدم اما حیرت آور این بود که کل و بزها به جای اینکه در نقاط کوهستانی سیاه کوه باشند به منطقه دشتی آمده بودند که علت اش هم گرسنگی و نبود پوشش گیاهی در کوه بوده که آنها را به سمت دشت کشانده بود.