سبزپرس- گروه محیط طبیعی- سعید پرهام، محیطبان جوان منطقه حفاظت شده گلول و سرانی شیروان در استان خراسان شمالی به ضرب گلوله شکارچیان به شهادت رسید.

حسین آبسالان، معاون محیط طبیعی استان خراسان شمالی، در گفتگو با سبزپرس با اعلام این مطلب گفت: عصر روز چهارشنبه، 4 نفر از محیطبانان منطقه حفاظت شده گلول و سرانی، متوجه حضور سه شکارچی غیر مجاز در منطقه شدند که اقدام به شکار دو راس قوچ و میش اوریال در منطقه کرده بودند. یکی از این افراد در حالی که در حال فرار از دست محیطبانان بود در اقدامی ناجوانمردانه و غیر انسانی با شلیک گلوله ژ-3 به سر محیطبان ،سعید پرهام ، وی را به شهادت رساند و از مهلکه گریخت.
آبسالان افزود: سعید پرهام تنها 27 سال سن داشت و تازه 3 سال بود که به عنوان محیطبان به خدمت محیط زیست در آمده بود . وی یکماه قبل ازدواج کرده بود اما شکارچیان متخلف، سنگدلانه وی را به قتل رساندند.
آبسالان درباره دستگیری عوامل قتل این محیطبان گفت: با توجه به اینکه هوا تاریک شده بود و محیطبانان قادر به شناسایی دقیق شکارچیان نبودند هنوز کسی دستگیر نشده اما با سرنخ های به دست آمده، نیروهای امنیتی و پلیسی استان به زودی قاتل را دستگیر خواهند کرد.
منطقه حفاظت شده گلول و سرانی با 16 هزار هکتار وسعت یکی از بهترین زیستگاههای قوچ و میش اوریال در شمال شرق کشور است که در مرز بین ایران و ترکمنستان قرار گرفته و دارای جمعیت قابل توجهی قوچ و میش، کل و بز، انواع کرکس، پلنگ و کبک دری بوده است.
این منطقه از سال 1352 به عنوان پارک ملی، تحت حفاظت محیط زیست قرار گرفت اما در سال 1362 به منطقه حفاظت شده، تنزل یافت. این منطقه به دلیل دارا بودن درختان ارس تنومند در کشور بسیار حائز اهمیت است.


زمان ارسال خبر:12:30:51 تاریخ 12/09/1389