پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

بازگرداندن گربه سانان بزرگ مرکز تحقیقات شیر در دانشگاه مینسوتا

بازگرداندن گربه سانان بزرگ مرکز تحقیقات شیر در دانشگاه مینسوتا

از گذشته انتقال و معرفی مجدد گوشتخواران بزرگ در آفریقا به کرات صورت گرفته است. اما تحقیقات علمی اندکی در این باره انجام شده و اطلاعات کمی که بدست آمده نشان می دهد که این پروژه ها عمدتا ناموفق بوده اند. در سال 2001، اورس و کريستين برايتنموزر، مديران گروه متخصصين گربه سانان اتحاديه جهانی حفاظت (IUCN) گزارش کردند که تنها 30% از موارد رهاسازی گربه سانان موفقيت آميز بوده و تقريبا تمامی اين موارد، مربوط به جانوران وحشی بوده که از زيستگاهی به زيستگاه ديگر منتقل شده اند. در سال 1999، گزارشی توسط لوک هانتر منتشر شد که در آن نتايج پایش روزانه 13 شیر و 15 یوزپلنگ و توله هایشان به مدت 40 ماه (از می 92 تا سپتامبر 95) که به ذخیره گاه فیندا واقع در شمال کوازولو – ناتال KwaZulu-Natal در آفريقای جنوبی معرفی مجدد شدند، ارائه شده بود. هدف از این مطالعه، بررسی ميزان موفقیت چنین انتقالات و همچنين امکان سنجی معرفی مجدد به عنوان شيوه ای کارامد برای احيای گربه سانان بزرگ در مناطقی است که قبلا پراکنش داشتند، بوده است.
اغلب تلاش های قبلی برای انتقال و معرفی مجدد گربه سانان بزرگ در آفریقا معمولا بدون بررسی اثرات مختلف قابل انتظار بر روی موفقیت این پروژه ها انجام گرفته است. اثراتی مانند ايجاد جراحت یا سردرگم شدن که طی زنده گيری و انتقال آنها رخ می دهد، وجود رقيبانی از همان گونه در منطقه مقصد، وجود فضای موردنیاز برای رهاسازی گونه ها و احتمال ترک مکان رهاسازی توسط جانور و تعارض با انسان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مطالعه تلاش و منابع قابل توجهی برای ارزيابی اين عوامل بکارگرفته شده و حداقل به برخی از اين پرسشها که در زمينه جابجايی گوشتخواران رايج است، پاسخ داده می شود.
پیرو تجربیات قبلی در اروپا و آمریکای شمالی (که عمدتا مربوط به گونه های غيرگربه سان بوده است)، مطالعه فیندا (منطقه ای در آفریقا) از روش های "رهاسازی نرم" پيروی کرد که نخستين پروژه در مقياس بزرگ درمورد گربه سانان بزرگ آفريقا است.
در این مطالعه تمامی حیوانات یک دوره ی پیش رهاسازی در محوطه ای بسته به مدت 6 الی 8 هفته را در محل رهاسازی گذراندند. علاوه بر این رهاسازی به طور متناوب و در مکان های مختلف فیندا انجام شد که هدف از آن: 1) دادن وقت و فضای کافی به هر حیوان برای تثبیت گستره خانگی قبل از تأثير اثرات مخرب احتمالی ناشی از رهاسازی. 2) کاهش احتمال ورود افراد تازه رهاسازی شده به گستره ی خانگی هم گونه هايی که ازقبل در آن منطقه حضور داشتند، بوده است.
البته ذکر اين نکته ضروری است که ذخیره گاه فيندا فاقد شیر و یوزپلنگ ساکن بوده و دور آن با حصار الکتریکی به ارتفاع 2/2 متر احاطه شده تا مانع از ترک منطقه توسط گربه سانان معرفی شده شود.
همه ی شیرها و یوزهای معرفی شده در ذخیره گاه ماندند. حیوانات منتقل شده عموما رفتار "بازگشت به خانه" را که ویژگی بسیاری از گوشتخواران منتقل شده است، نشان ندادند. سه گروه از شیرها و یوزپلنگ ها (عمدتا نرهای جوان) تا دو ماه بعد از رهاسازی، از خود رفتار بازگشت به خانه را نشان می دادند، اما سپس همه آنها گستره ی خانگی برای خود در فيندا تعیین کردند. مرز حصار ذخیره گاه فاکتوری اساسی برای محدود کردن حرکت گربه سانان بعد از رهاسازی بود. این مطالعه هم چنین ثابت کرد که وقتی حیوانات ناآشنا و غیرخویشاوند در طول دوره ی پیش رهاسازی درمحوطه ای درکنار يکديگر نگهداری شوند، روابطی بین آنها شکل می گیرد که این روابط تا مدت طولانی بعد از رها شدن ادمه می یابد.
این يافته کارکردهای مهمی در انتقال جانوران دارد، زيرا اکثر اين تلاشهای مربوط به زمانهايی است که حيوانات هنگام خروج از منطقه ی حفاظت شده يا تعارض با انسان به صورت فرصت طلبانه زنده گيری می شوند. این تکنیک شکل گیری گروه های اجتماعی متشکل از "جانوران مشکل ساز" را تسهيل می کند، چراکه درمورد گوشتخوارانی که زندگی گروهی دارند، بکارگيری اين تکنيک مناسب تر از رهاسازی افراد تنها است. شیرها و یوزهای معرفی شده به فیندا که دوره ی بحرانی پس از رهاسازی را گذراندند، توانستند به زندگی در طول دوران مطالعه ادامه دهند. این مبين آن است که معرفی مجدد می تواند روش زيستايی برای بازگرداندن مجدد گربه سانان به زيستگاه ها باشد.
شیرها (هر دو جنس) و یوزهای نر قلمرو تعیین کردند، در حالی که یوزهای ماده نشانه ای از تعیین قلمرو از خود نشان ندادند و در مواردی از تمام ذخیره گاه به عنوان گستره خانگی خود استفاده می کردند. شیرهای انفرادی و گروهی از محدوده ای به وسعت 56/27 تا 20/130 کیلومتر مربع به عنوان گستره ی خانگی خود در فيندا مورد استفاده قرار دادند. میانگین اندازه گستره خانگی گروه های ماده 68/35 ± 83/52 کیلومتر مربع (بازه 60/105 -56/27 کیلومتر مربع – 3=n) بود. گستره ی خانگی نرها مبين تلاش آنها برای دربرگرفتن حداکثر تعداد قلمرو ماده ممکن بوده و تا 7/78% کل وسعت ذخیره گاه را دربرمی گرفت (که معادل 180 کیلومتر مربع می شود).
شیرها درطول زمستان خشک وسعت گستره ی خانگی خود را کاهش دادند که شاید ناشی از پراکنش منابع آبی مصنوعی در ذخیره گاه باشد. موقعيت چنین منابع آبی می تواند نقش مهمی در مدیریت طعمه-طعمه خوار در ذخیره گاه های کوچک داشته باشد.
میانگین اندازه قلمرو ائتلافهای یوزهای نر 39/59 ±89/92 کیلومتر مربع بود (گستره ی 79/56 – 44/161کیلومتر مربع – 3=n). در طول مطالعه گروه های نر رقیب بر سر قلمرو با یکدیگر به شدت درگیر شدند که به کشته شدن 4 یوزپلنگ نر منجر شد.
"لکه ای بودن" زیستگاه قابل دسترس ترجيحی ممکن است احتمال درگیری بین گروه های نر یوزپلنگ را افزایش داده باشد. چنين زيستگاهی، به خصوص علفزارهای باز، مناطق مرکزی گستره های هم نرها و هم ماده ها را شکل می داد. در مناطق حفاظت شده ای که احیا شده اند مانند فیندا و از گذشته تحت تاثیر فعالیت های انسانی مانند کشاورزی، دامپروری متمرکز و حذف علفخواران بزرگ مثل فیل بوده اند، ممکن است ساختار زیستگاه به طور اساسی نابود شده باشد. از اين رو، برای احيای جمعيت يوزپلنگ، زیستگاه مناسب قابل دسترس نيز باید در برنامه ریزی ها گنجانده شود و احيای منظرهای تخريب شده توسط انسان می تواند فاکتوری تاثیرگذار بر موفقیت پروژه باشد.
مهمترین علت مرگ و میر گربه سانان معرفی شده فعالیت های انسانی، مخصوصا شکار غيرمجاز بود. 5 شیر و 2 یوزپلنگ رهاسازی شده در تله های سیمی کشته شدند. سایر عوامل مرگ و میر ناشی از انسان، مربوط به تصادفات جاده ای و ضعف در حصارکشی بود که اجازه می داد حیوانات از محدوده ذخیره گاه خارج و وارد اراضی کشاورزی شوند و درنهايت در انجا توسط انسان کشته می شدند. متوليان معرفی مجدد باید از اثرات فعالیت های انسانی بر استقرار مجدد گوشتخواران آگاهی داشته و منابع را به نحوی اختصاص دهند که چنين آثاری را تعدیل کند.
تعارض درون و بين گونه ای با ساير گوشتخواران بزرگ نیز یکی از علت های اساسی مرگ و میر یوزپلنگ های دوباره معرفی شده و توله های آنها بود. با اينکه چنين پيامدی در هر سيستم طبيعی گريزناپذير است، متوليان برنامه هايی که در آن چند گونه معرفی مجدد می شود (مانند فيندا) باید پيش از رهاسازی گونه هايی که به لحاظ بوم شناختی غالب هستند، به برقراری قلمرو توسط گوشتخوارانی که به رقابت با يکديگر آسيب پذير هستند توجه کنند. تاخیر در رهاسازی شیرها تا زمانی که یوزپلنگ های رهاسازی شده زادآوری کرده و توله های آنها فرصتی برای انتشار داشته باشند و گستره ی خانگی خود را تثبیت کنند، احتمالا باعث تعديل تأثير طعمه خواری شیرها بر یوزپلنگ های معرفی شده می شود.
به رغم وجود مرگ و مير، ویژگی های جمعیتی نشان می دهد که شیرها و یوزپلنگ ها در استقرارمجدد در مناطق خالی سريع و کارآمد هستند. اکثر شیرها و یوزپلنگ ها دوره ی بحرانی پس از رهاسازی (سه ماه) را پشت سرگذرانده و حداقل 60 درصد از ماده های هر دو گونه موفق به توليدمثل شدند. سه شیر ماده قبل از سه سالگی زايمان کرده و 5 شیر نر در 26-28 ماهگی جفت گیری کردند که درمقايسه با جمعيت های نرمال شير زودتر رخ داده است. یوزپلنگ ها نيز در فیندا احتمالا فرصت توليدمثل را در سنین پایین تری نسبت به جاهای دیگر داشتند، هرچند چنين نتيجه گيری براساس شرايط محيطی است. تولید مثل سریع می تواند ناشی از تراکم پایین جمعیت باشد که احتمالا به افراد غيرغالب و بالغ نيز اجازه می دهد در سن پايينتری نسبت به جمعيتهای تثبيت شده تولید مثل کنند.
حداقل 47 توله شیر و 48 توله یوزپلنگ در طول مطالعه متولد شدند که 77 درصد از توله شیرها و63 درصد از توله یوزپلنگ ها در طول اين مطالعه به سن استقلال از مادر رسیدند و نرخ بالای زنده ماندن توله ها و نابالغ ها عامل دیگری در رشد سریع جمعیت بود. افزایش بقای توله ها (در مقایسه با سایر جمعيتهای موردمطالعه قرار گرفته) احتمالا ناشی از تراکم پایین طعمه خوارهای موجود (گونه های هم نوع وگونه های رقیب ) و تراکم بالای طعمه های غیرمهاجر بود. مدل سازی جمعیت نشان داد که نرخ پایین مرگ ومیر توله ها، نابالغ ها وجوان ها فاکتوری حیاتی برای استقرار مجدد سريع اين جمعيت ها است.
شيرها و يوزپلنگ های معرفی شده به صورت موفقيت آميزی پس از رهاسازی به تغذيه پرداخته و بقای آنها پس از رهاسازی تحت تأثير توانايی شان برای شکار قرار نگرفت. برخی سمداران طعمه ترجيحی يوزپلنگ ها و شیرها بود، تا آن حد که برخی گونه ها دچار کاهش جمعيت شديد دراثر طعمه خواری شدند. "ویلده بیست" (نوعی گیاهخوار بزرگ جثه) مهمترین گونه برای شیرها بود و به رغم فراوانی بيشتر گونه هایی نظير "نيالا" و "ايمپالا"، سه برابر بيش از قابليت دسترشان شکار می شدند. شکار ویلده بیست توسط شیرهای معرفی شده منجر به کاهش 30 درصدی جمعیت آن ها در طول مطالعه شد. به همین نحو یوزپلنگ ها نيز "ريدباک ها" (از گیاهخواران دیگر منطقه) را به ميزان 8 برابر بيش از قابليت دسترشان در فيندا شکار می کردند و باعث کاهش 53 درصدی آن ها شدند.
با توجه به وسعت کم فيندا (180 کيلومتر مربع) و احاطه کامل آن به وسیله فنس الکتریکی، اين منطقه احتمالا فاقد نواحی عاری از طعمه خواری بوده و از اين رو، طعمه ها قادر به مهاجرت به مناطقی که از فشار طعمه خواری کمتری برخوردار است نبودند. کاهش ویلده بیست و ريدباک در فیندا باعث فشار بر مدیریت جمعیت (زنده گيری و حذف افراد) شده و بدون شک یکی از مهمترین نگرانی های مربوط به روابط طعمه – طعمه خوار در مناطق حفاظت شده ی کوچک و محصور است.
مطالعه ی شیر و یوزپلنگ در فیندا ادامه دارد و امروزه مناطق دیگری در آفریقای جنوبی که گربه سانان بزرگ به آنها معرفی شده اند نيز به اين پروژه اضافه شده اند.

سبزپرس

__________________

.
.
.


اون حیوون کوچولو
می تونه نیمه گمشده ای از زندگی تو باشه ..
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی