آیا باید لاک پشت الدابرا را حمام کنم؟

آیا باید لاک پشت الدابرا را حمام کنم؟


لاک پشت های الدابرا نیازی به تمییز کردن ندارند اما چنانچه خواستید با اسپری آب گرم روی آنها بپاشید، مطمئن هستم با این کار مشکلی نخواهند داشت. اسپری کردن خطر جمع شدن باکتری روی پوست بدن و لاک آنها را کاهش می دهد و باعث می شود آینده ی سالم تری داشته باشند.


مترجم: سارا
منبع: petcaresheet.com