پیرترین گربه دنیا 33 ساله

گربه 33 سالهیکی از پیرترین گربه‌های جهان با 33 سال سن پس از اینکه راه خانه را گم کرده بود و مدتی در یک ایستگاه قطار غذای خود را پیدا می‌کرد توسط یکی از رهگذران به دامپزشکی برده شد اما در آنجا دامپزشک تصور کرد این گربه مریض است و با دارو او را به خواب ابدی برد!!!

مردم محلی هنگامی که از این اشتباه دامپزشک آگاه شدند برای طرفداری از این گربه که به میز‌ماز معروف بود اعتراض کردند. گفتنی است با اینکه گربه‌ها معمولا بین 10‌تا 15سال زندگی می‌کنند پیرترین گربه جهان با نام لوسی، 39سالگی را تجربه می‌کند. البته به گفته رسانه‌ها هنوز رکوردی در این زمینه در کتاب رکورد‌های جهان ثبت نشده است.