ما هم اکنون به دنبال خرید منطقه ای به وسعت 10 هکتار از زمین های واراکروز و 10 هکتار دیگر در کامپچ (Campeche) برای حفاظت از گونه ابرانیا و نگهداری از زیر گونه های مختلف دیگر و تکثیر آنها هستیم. (خصوصا برای گونه Ctenosaura alfredschmidt که در واقع ابرانیا نیست اما یک سوسمار کمیاب دیگر است) 


در طول همکاری با SEMARNAT و PROFEPA ما هر ساله اجازه صادر کردن تعداد کمی از بچه سوسمارهای تکثیر شده توسط خودمان را داشتیم. من نمیتوانم در این نوشته به خوبی و به شکل ملموس بیان کنم که پروسه دریافت مجوز در خصوص صادر کردن، بازرسی و منظم کردن سوسمارهای زنده تا چه حد سخت و طاقت فرسا و از لحاظ اداری، پیچیده و دشوار و پر از مراحل کاغذبازی است. این کار در حقیقت یکی از سخت ترین کارهایی است که من در تمام طول زندگی ام انجام داده ام و روبرتو نیز در این زمینه با من هم عقیده است. اما ما تشکر و قدردانی خاصی از اعضای SEMARNAT داریم که در طول پروسه آموزش و حمل و نقل به ما کمک فراوانی کردند. آنها در جهت هدف خود فعالیت میکنند و همین به قدر کافی اهمیت دارد.

مترجم : محمد مسعود کشوری
منبع : projectabronia.com