(paper nautiluses)

ناتیلوس های کاغذی، از خانواده ی حلزون ها نیستند. آنها جزوه اختاپوس ها هستند. صدف آهکی سفید ضخیم آنها، محافظی برای تخم ها است که توسط ماده ساخته می شود. این صدف ظریف برای جستجو گران ساحلی با ارزش به حساب می آید.


این اختاپوس ها در سراسر دنیا در آبهای مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می شوند اما بسیار کم یاب هستند. گه گاه تعداد زیادی از آنها یکجا دیده شده است. استرالیایی ها در این مورد بسیار خوش شانس هستند.
این اختاپوس ها در آبهای آزاد زندگی می کنند و ما اطلاعات زیادی در مورد آنها نداریم.

پیدا کردن آنها بسیار سخت است و آنها غیر قابل پیش بینی هستند و تا به حال کسی نتوانسته بیشتر از 2 هفته آنها را در آکواریوم نگه دارد. در کنار سخت پوستان کوچک آنها چیزهایی مانند ماهی ژله ای و یا سالپ را هم شکار می کنند که کمتر دیده شده سایر اختاپوس ها از این گونه حیوانات تغذیه کنند. ناتیلوس های کاغذی اختاپوس های جذابی هستند.ادامه دارد...
مترجم: kaT
منبع: thecephalopodpage.org