به خاطر این که نگه داشتن دو خرگوش باهم کمی سخت تر است، بسیاری از مردم ترجیح می دهند فقط با یک خرگوش شروع کنند.اگر همه چیز خوب پیش برود آنها ممکن است کم کم به فکر آوردن دومین خرگوش بیفتند.بر اساس تجریبات، اکثر خرگوش ها دوست دارند حداقل یک همنوع خودشان را درکنارشان داشته باشند.
این هم چند راهنمایی برای شما تا بتوانید تصمیم بگیرید آیا نگهداری از چند خرگوش برای شما مناسب است یا خیر.

قدم اول:مقدمات
دو نکته ی مهم در مورد نگهداری چند خرگوش، سن و قلمروی آن هاست.دو خرگوش بالغ یا باهم می جنگند یا جفت گیری می کنند و یا اینکه هر دو کار را می کنند.
در طبیعت خرگوش ها بر سر قلمرو باهم جدال می کنند.برای خرگوش شما مکانی جزو قلمرویش محسوب نمی شود که زمانی را برای بودن در آنجا صرف نمیکند.
قلمروی او در خانه فضای کوچکی است با کفی تمیز که کسی به آن دسترسی نداشته باشد.اگر او را در خانه آزاد بگذارید ممکن است هر گوشه یا هر شکافی را به عنوان لانه اش استفاده کند.
شما باید در محل نگهداری خرگوش( مثلا قفس) برای هر خرگوش فضای جدایی را در نظر بگیرید.می توانید از قفس های مسافرتی که برای سگ یا گربه است، استفاده کنید.یک جعبه ی کوچک یا لوله ای با اندازه ی مناسب هم می تواند برای خرگوش تازه وارد استفاده شود.
یک اسپری آب می تواند در خاتمه دادن به دعوای خرگوش ها کمک کند. صبر و آرامش را هم فراموش نکنید ودر صورت امکان از یک شخص باتجربه در این زمنیه به صورت حضوری یا حداقل به صورت تلفنی کمک بگیرید.

قدم دوم: ملاحظات
خیلی از مردم به صورت تقلیدی و ناآگاهانه خرگوش دیگری را به خانه می آورند.آن ها باید به اندازه و جنس خرگوش دیگر توجه کنند تا مشکلی پیش نیاید وگرنه خودشان به ما این موضوع را می فهمانند.
جنگ بین دو خرگوش که از لحاظ اندازه با یکدیگر تفاوت زیادی دارند معمولا رخ میدهد.البته اگر خرگوش کوچک تر به آسانی بر دوست بزرگترش غالب شد زیاد تعجب نکنید چون کوچک تر ها فرزترند.
هورمون هایی که ترشح می شود نیز تنش و کشمکش بین خرگوش هارا بالا می برد. درست مثل جنگ بر سر قلمرو!! حتی اگر شما همه ی عواملی را که باعث دعوا و خصومت بین خرگوش ها میشود حذف کنید، باز هم احتمال دارد که رفتار خشن آن ها را نسبت به هم ببینید.
با آشنا کردن دو خرگوش در خارج قلمروشان شما قدم بزرگی برای جلوگیری از دعوای آن دو برمی دارید.مشخص و جداکردن قلمروی هر خرگوش نیز احتمال دعوای آن هارا کاهش می دهد.
در صورتی که دو خرگوش باهم دعوایی نداشته باشند احتمال بارداری خرگوش ماده وجود دارد.سعی کنید برای خرگوش نر خود یک خرگوش ماده بیاورید اما اگر فهمدیدید هر دو خرگوش نر هستند ناراحت نشوید.ولی سعی کنید بدون مراقبت دو خرگوش نر را باهم رها نکنید.اگر وقت بگذارید می توانید رابطه دوستانه نزدیکی هم بین آن ها برقرار کنید.
سن، نقش کمتری در سازگاری خرگوش ها دارد.
این گونه تصور نکنید که ممکن است خرگوش ماده 2 ساله شما برای یک بچه خرگوش کوچک(مثلا یکماهه) احساس مادری کند.خرگوش های بالغ عموما ترجیح می دهند که همراه با بالغ های دیگر یا حداقل در سنین نزدیک نزدیک به بلوغ باشند.بچه خرگوش هاهم برای خرگوش های جوان دیگر خوب هستند.
رفتار خرگوش بستگی به احساس و منطقش دارد.خرگوشتان ممکن است نسبت به دیگری ریاست طلب و بی پروا یا ریاست طلب اما متزلزل باشد. ممکن است ترسو، مهربان، اجتماعی یا بالاعکس، وحشت زده و یا ترکیبی از این صفات باشد.

آیا میخواهید چندین خرگوش را باهم نگهداری کنید؟ (ترجمه)
قدم سوم: اقدامات رایج
حال شما اماده اید.هم محل مناسب را آماده کرد اید و هم با رفتار های احتمالی دو خرگوش آشنا هستید.
خرگوش هارا به محلی که آماده کرده اید ببرید. 

_ ممکن است آن ها چند دقیقه اول را به مکاشفه اتاق بپردازند و یکدگیر را نادیده بگیرند.اگر دو قفس دارید آنها را کنار هم بگذارید.
دو خرگوش کم کم به دیدن یکدیگر عادت می کنند.بعضی خرگوش ها نسبت به دخالت انسان واکنش خوبی نشان می دهند.اگر آن ها را نوازش کنید ممکن است آرام بشوند.ممکن است یک خرگوش برایتان شیرین کاری کند تا بیشتر او را نوازش کنید مثلا ممکن است دست شما را لیس بزند.البته مواظب باشید!!!!! خرگوش دیگر ممکن است حسادت کند!!!
معمولا بعد از چند روز یا چند هفته می بینید دو خرگوش باهم دوست شده اند.
مشخص ترین نشانه این دوستی این است که آن دو را در کنار هم مشغول نظافت خود ببینید.اگر چنین چیزی را دیدید می توانید قفس آن هارا یکی کنید.البته ممکن است در قفس مشترک دوباره مراحل آشنایی را طی کنند!!!

_اگر در مرحله ی اول دو خرگوش به گشت و گذار در قفس هایشان نپردازند ممکن است در عرض چند دقیقه یک دعوای حسابی بین آن ها راه بیفتد.دو خرگوش یکدیگر را با دندان می گیرند و با پاهایشان به هم ضربه می زنند.معمولا هیچ کدامشان کوتاه نمی آیند چون هردو میخواهند خرگوش برتر باشند.این دعوا ها میتواند به هردویشان آسیب جدی وارد کند.
دعواهای شدید، همان طور که گفته شد میتواند به هورمون های آن ها بستگی داشته باشد.در این صورت می توانید با دامپرشک مشورت کنید و تا آن زمان دو خرگوش را کاملا از هم جدا نگه دارید.

_ممکن است دو خرگوشتان بلافاصله بایکدیگر دوست شوند! آن ها طوری باهم رفتار میکنند که انگار مدت ها باهم بوده اند!!!
البته ممکن به تدریج رفتارشان نسبت به هم تغییر کند و اشتیاق اولیه را نداشته باشند.

+++در آخر اگر صبر و حوصله داشته باشید میتوانید از پس نگهداری چند خرگوش بربیایید+++
آیا میخواهید چندین خرگوش را باهم نگهداری کنید؟ (ترجمه)
مترجم: عارفه(خودم!)........... با تشکر از شمیم جان :)
منبع: rabbit