خبرگزاری مهر: هر روز از کنارمان صدها حشره مختلف عبور می کنند، بدون اینکه توجهمان را به خود جلب کنند. اما شاید اگر می شد این مخلوقات خداوند را از نزدیک و با جزئیات بیشتری مشاهده کرد، بهتر می شد به زیبایی های خیره کننده آنها پی برد. این مجموعه توسط یک عکاس حیات وحش، به روش ماکرو گرفته شده است. در این روش دوربین در فاصله کمتر از یک اینچی سوژه قرار می گیرد و موجودات ریز با جزئیاتی بیشتر به نمایش در می آیند. 

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!

تصاویر آتلیه‌ای از حشرات با تمام جزئیات!