سلسله حیوانات Animalشاخه مهره داران Vertebrataرده پرندگان Avesراسته طوطی سانان Psittaciformesتیره طوطیان Psittacidaeجنس طوطی Psittacus
طوطی ها خانواده بزرگی از پرندگان رنگین اند. این پرندگان غالبا در مناطق گرمسیری استوایی به سر میبرند. طوطی ها عموما دست اموز هستند و به راحتی اهلی میشوند و برخی از گونه های آنان قدرت تقلید صدا دارند. طوطی ها ممکن است از 8 سانتی متر تا 91 سانتی متر طول داشته باشند. طوطی ها بیشتر رنگی روشن و منقاری خمیده دارند. آنها پر سر و صدا و اجتماعی هستند که عمدتا در بیشه زارها و برخی در نواحی خشک زندگی میکنند. در حدود 315 گونه طوطی وجود دارد که در حدود نصف آنها در آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا یافت میشوند. خوراک بیشتر طوطی ها شامل جوانه ها ،دانه ها، میوه ها، هسته ها و غنچه ها میباشد. دو گونه طوطی نیوزلند کرم و حشره نوزاد میخورند.


همه طوطی های ماده تخمهای گرد سفید میگذارند و در سوراخها و شکاف درختان یا زمین یا شکاف صخره ها تخمگذاری کرده و روی تخم میخوابند. طوطی ها به آب و هوای گرم و هوای تازه و خوراک کافی نیاز دارند. طوطی خاکستری افریقایی یکی از گونه های جنس طوطی Psittacus و بومی افریقا میباشد و همانطور که از نامش پیداست رنگ آن به طور غالب خاکستری همراه با رگه هایی از سفید هستند. تعدادی از پزها خاکستری تیره و برخی دیگر خاکستری روشن هستند. دم آنها بسته به گونه آنها خرمایی و یا قرمز است .خوراکشان بیشتر میوه جات و دانه گیاهی و مغز دار به همراه مواد فیبر دار میباشد.

گردآوری و تدوین: بهرام بیانی