گربه ای که نخ، طناب یا سیم بلعیده است

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

گربه ای که با نخ، طناب یا سیم بازی می کند، دیر یا زود ممکن است آن را ببلعد. یک تکه بلند از نخ، طناب یا سیم اگر بلعیده شود، می تواند موجب انسداد در طول روده گربه و در آینده سوراخ شدن آن شود. این طور مواقع فورا به عمل جراحی نیاز دارد.
دامپزشکان معمولا با گربه هایی مواجه می شوند که نخ را به همراه یک سوزن بلعیده اند. بعضی وقت ها انتهای سوزن ها به معده فرو می رود و باید با عمل جراحی خارج شود.در بعضی دیگر سوزن در گلو یا سقف دهان گیر می کند، که این موضوع خود را با حالت خفگی در گربه یا چنگ زدن به دهان نشان می دهد.
بعضی از نشانه های قابل مشاهده، نخ، طناب یا سیمی هست که از دهان یا مقعد بیرون زده باشد. ویا استفراغ، وقتی که گربه قبل از آن با نخ و ریسمان بازی کرده باشد، ویا کم شدن اشتها که با علایمی که گفته شد همراه باشد.

اگر گربه شما نخ ، طناب یا سیمی را بلعید، راهنمای مراقبتهای گربه را دنبال کنید:

قدم اول: به آرامی به گربه نزدیک شوید. اگر گربه شما عصبی یا بیم ناک است، در صورت ضرورت گربه را مهار کنید.

قدم دوم: اگر چیزی قابل مشاهده نیست به قدم سوم بروید. اما اگر نخ، طناب یا سیم از دهان یا مقعد گربه بیرون آمده بود:

قدم دوم الف: جسم را به آرامی به بیرون بکشید. اگر احساس مقاومت کردید، دست نگه دارید. به کشیدن ادامه ندهید.

قدم دوم ب: جسم را به کوتاه ترین اندازه ممکن ببرید و به قدم سوم بروید.

قدم سوم: یک قاشق غذا خوری وازلین سفید به گربه بدهید. هر دفعه مقدار کمی به پاها و دهان گربه بمالید، گربه آن را می لیسد.[ به هیچ عنوان] به گربه روغن معدنی (فراورده های نفتی) ندهید.

قدم چهارم: اگر گربه استفراغ کرد یا دیگر به خوردن ادامه نداد، فورا آن را نزد دامپزشک ببرید.

مترجم: کورش کامیاب
منبع:سایت animals.How Stuff Works