11 عامل وجود دارد كه باعث چاقي و اضافه وزن گربه ميشود. گاهي اوقات عوامل به طور مشترك با همديگر، در مجموع اثر ميكنند. اين مسئله كه يك عامل به تنهايي باعث مشكل چاقي شود نادر است. مسائل وابسته به غذا، فعاليت، بدن گربه، محيط زيست اجتماعي ميتوانند باعث ايجاد يا تشديد اضافه وزن گربه شوند.
1- نوع غذا
غذايي كه از كيفيت پايين برخوردارند. اين يكي از بزرگترين مشكلاتي است كه غذاي خشك گربه باعث ميشود.

غذاهاي ديگري كه منجر به اضافه وزن ميشوند آنهايي هستند كه حاوي كربوهيدرات‌هاي خيلي زياد و حاوي تركيباتي مانند ذرت، سويا و مواد قندي بالايي هستند.
2- مقدار غذا
گاهي اوقات اضافه وزن گربه صرفا در نتيجه كالري خيلي زياد است. تغذيه بيش از حد از هرگونه غذايي موجب اضافه وزن گربه‌تان خواهد شد. گربه شما بايد در حدود 25 كالري در هر پوند از وزنش دريافت كند (البته اين مقدار ايده آل است).
3- روش تغذيه
گذاشتن يك ظرف غذاي خشك در اختيار گربه در تمام مدت، به چاقي او كمك خواهد كرد. بهتر است كه مقدار مشخصي از غذا دو بار در روز به گربه داده شود.
4- عدم فعاليت
يك گربه بايد مقداري از كالري‌هايي كه موجب اضافه وزن ميشوند را بسوزاند. گربه كالريها را براي زنده و سرحال و سرزنده ماندن ميسوزاند اما اگر يك گربه كم تحرك به اندازه يك گربه فعال كالري زيادي دريافت كند دچار اضافه وزن خواهد شد.
5- سن
گربه‌ها بين سن 6 تا 10 سالگي مستعد افزايش وزن هستند. سوخت و ساز بدن همانطور كه او پيرتر ميشود كاهش مي‌يابد بنابراين مصرف مواد غذايي مورد نياز بايد تنظيم شود.
6- نوع گربه
ژنتيك در خطر ابتلا به چاقي نقش دارد. گربه‌هاي بي نژاد ممكن است بيشتر در معرض ابتلا به چاقي باشند. و يا به عنوان مثال گونه‌هايي مانند نژاد سيامي به طور طبيعي بلند و باريك‌تر هستند.
7- شيوه زندگي
شيوه‌ي زندگي گربه و صاحبش ميتواند در چاقي گربه تاثيرگذار باشد. صاحباني كه ميتوانند در روز حداقل 10 دقيقه از وقت خود را صرف بازي با گربه‌شان كنند به احتمال زياد گربه بهتري از نظر ظاهر و وزن خواهند داشت. همچنين گربه‌اي كه امكان بيرون رفتن و گردش و فعاليت را دارد از نظر وزني و ظاهري بهتر به نظر خواهد رسيد.8- گربه عقيم
فعاليت گربه عقيم‌ شما به خودي خود دليلي براي چاقي نيست. مشكلي كه وجود دارد به اين خاطر است كه چنين گربه‌اي اصرار و تمايل كمتري به گردش و تكاپو و در نتيجه سوزاندن كالريها دارد. اگر گربه شما عقيم است، شما بايد تلاش بيشتري براي تشويق و ترغيب او به فعاليت كنيد.9- ناتوانايي و معلوليت
گربه زخمي يا معلول براي مدت زماني به سختي ميتواند براي سوزاندن كالريها در حال حركت و فعاليت باشد. شما ميتوانيد با قسمتهايي از بدن گربه كه مشكل حركتي ندارند كار كنيد(كار درماني). اما به هر حال، كمك كنيد كه به اندازه و به مقدار مناسب در حالت سكون باشد.10- بيماري
گربه‌هاي مبتلا به كم كاري تيروئيد و ديابت در معرض خطر بالا براي چاقي ناشي از پيشرفت بيماري هستند. اين امكان وجود دارد كه اين گربه‌ها را با تلاش زياد سلامت نگه‌داريم.11- محيط زيست اجتماعي
اگر گربه شما در خارج از منزل احساس ناخوشايند يا نا امني دارد احتمال كمتري خواهد داشت كه بخواهد بيرون يا حتي داخل حياط خانه براي گردش برود. سگ يا همسايه با بطري اسپري ميتوانند عوامل بازدارنده باشند.


اگر او توسط ديگر حيوانات و افراد مورد اذيت قرار بگيرد، به احتمال زياد او ميخواهد كه در اتاقش(جائيكه متعلق به اوست) خود را پنهان كند و اين نيز موجب كم شدن فعاليت او خواهد شد.ترجمه: خاله‌ي شاني