پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

مقالات مشابه

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

(Physaloptera)

فیزالوپترا (Physaloptera)


گونه های فیزالوپترا، کرم های معدۀ سگ و گربه می باشند؛ اگرچه بندرت در مخاط معده یا روده یافت می شوند. گونه های فیزالوپترا معمولا به دیوارۀ معده می چسبند و خونخواری می کنند. این کرم ها در هنگام اندوسکپی چسبیده به مخاط معده دیده می شوند. این کرم از خون و نسوج مخاط معدۀ میزبان تغذیه می کند. پس از جدا شدن فیزالوپترا از مخاط معده از محل اتصال کرم، خون تراوش می نماید. 


استفراغ، بی اشتهایی و مدفوع تیره و قیری رنگ در حیوانات آلوده دیده می شود. کرمهای بالغ به رنگ مایل به سفید، گاهی به شکل پیچ خورده و به طول 3/8_1/3 سانتی متر دیده می شوند. این کرم ممکن است در محتویات استفراغ حیوانات خانگی دیده شود. در این حالت فیزالوپترا ممکن است با آسکاریس ها اشتباه شوند. ساده ترین راه برای تشخیص این انگل (در صورت ماده بودن کرم) باز کردن کرم و آزمایش میکروسکپی تخم ها می باشد.


 

تخمهای فیزالوپترا کوچک با جدارۀ ضخیم و صاف هنگام دفع با مدفوع جنین دار می باشند. این تخمها بسیار شبیه تخم اسپیروسرکالوپی هستند و ابعاد آنها 34_30×59_49 میکرون و نوزاد دارند. تخمها معمولا در آزمایش مدفوع یا استفراغ با روش شناورسازی استاندارد و با استفاده از محلول هایی با وزن مخصوص بالای 1/25 دیده می شود. دورۀ پیش آشکاری نماتود 83_56 روز است. 

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos