پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

کوتیلودا (Cotyloda) (کرم های نواری کاذب)

 کوتیلودا (Cotyloda) (کرم های نواری کاذب)

شاخه: کرمهای پهن
رده: سستودا
زیر رده: کوتیلودا
اعضای زیر ردۀ کوتیلودا یا کرمهای نواری کاذب، شباهت بسیاری با اعضای زیر ردۀ اوسستودا دارند. این کرمهای نواری، روبانی شکل هستند و به زنجیره ای طولانی از بندها تقسیم می شوند. این کرمهای نواری هرمافرودیت هستند و سوراخ تناسلی و اندامهای تناسلی آنها در قسمت میانی هر بند قرار می گیرد.

تخم اعضای این زیر رده دریچه دارد از این نظر شبیه تخم ترماتودهای دیژنه آ می باشد. اغلب کرمهای نواری کاذب تخمهای دریچه دار خود را بطور مستقیم از رحم خارج می کنند. این تخم ها سپس همراه با مدفوع میزبان نهایی به محیط خارج می ریزد. کرمهای نواری کاذب گاهی زنجیره هائی از پروگلوتیدهای بارور انتهایی پیر و فرسوده را رها می سازند.

کرمهای نواری کاذب به جای داشتن چهار بادکش و روستلوم دو شیار طولی در دو طرف اسکولکس خود دارند، این شیارها بوتریا (Bothria) نامیده می شوند.

کرمهای نواری کاذب در طول چرخۀ زندگی خود دو میزبان واسط دارند. تخم دریچه دار در هنگام تماس با آب، جنین شش قلابی را آزاد می سازند. این مرحله کوراسیدیوم (Coracidium) نامیده می شود.

کوراسیدیوم توسط یک سخت پوست آبزی میکروسکوپی بلعیده می شود و داخل بدن این سخت پوست به پروسرکوئید تبدیل می شود. سخت پوست آلوده به پروسرکوئید توسط ماهی ها یا دوزیستان خورده می شود و در عضلات این میزبان ها به نوزادی با بدنی ستبر تبدیل می شود که پلروسرکوئید یا اسپارگانوم (Sparganum) نام دارد. میزبان نهایی با خوردن میزبان واسط دوم به پلرویرکوئید یا اسپارگانوم آلوده می شود. اسکولکس به دیوارۀ رودۀ کوچک می چسبد و پس از رشد، کرم نواری جدید را بوجود می آورد.
گونه های اسپیرومترا و دیفیلوبوتریوم کرم های
نواری کاذب مهم حیوانات می باشند.

 

 
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos