برنده نوبل زیست شناسی: انتخاب طبیعی ما را نابود خواهد کرد

Christian de Duve معتقد است:
"خصلتهایی در ما تکامل یافته که به انقراض انسان خواهد انجامید"
باید یاد بگیریم بر آنها غلبه کنیم.

ما موفق ترین گونه روی زمین هستیم اما شما معتقدید در نهایت بهای این موفقیت را خواهیم پرداخت. چرا؟

هزینه ی این موفقیت تمام شدن منابع طبیعی است که منجر به بحران انرژی، تغیرات آب و هوایی، آلودگی و نابودی زیستگاه مان می شود. اگر منابع طبیعی پایان یابند، هیچ چیزی برای فرزندانمان باقی نخواهد ماند. اگر به همین منوال ادامه دهیم، نسل بشر به سمت آزمون بسیار سختی پیش خواهد رفت، البته اگر منقرض نشود.

شما معتقدید که انتخاب طبیعی برعلیه ما عمل کرده، چطور؟

چون انتخاب طبیعی فاقد آینده نگری است. انتخاب طبیعی منجر به کد شدن خصوصیتهایی مانند "خودخواهی جمعی" در ژنهای ما شده. اینها برای اجدادمان تحت شرایطی که در آن میزیستند مفید بوده اند اما امروزه برای ما زیانبخش هستند. آنچه به ما برای حفاظت از منابع طبیعی کمک میکند، خصوصیتهای ژنتیکی هستند که به ما اجازه می دهند حال را فدای آینده کنیم. به خرد نیاز دارید تا بتوانید آنچه که در حال حاضر مفید و کارا است را فدا کنید تا چیزی که در آینده اهمیت خواهد داشت را بدست آورید. انتخاب طبیعی اینکار را نمیکند. تنها به آنچه امروز رخ میدهد نگاه میکند. به نوه ها و نوادگانتان اهمیتی نمیدهد.
شما این آینده نانگری را "گناه اولین" می نامید. چرا این عبارت را برگزیدید؟

من معتقدم که نویسندگان "کتاب پیدایش" متوجه این خودخواهی ذاتی در فطرت بشر که من ریشه اش را در ژنها میدانم، شده بودند و این افسانه ی "گناه اولین" را ساختند تا آنرا توجیه کنند. این عبارت صرفا یک تصویر است. من به عنوان یک مفسر عمل نمیکنم و قصد تفسیر کتاب مقدس را هم ندارم.
انسانها چطور می توانند بر این "گناه اولین" غلبه کنند؟

ما باید خلاف انتخاب طبیعی عمل کنیم و به گونه ای فعال با برخی خصوصیات کلیدی ژنتیکی خود مخالفت کنیم.
یکی از راهکارهایی که شما ارئه دادید، کنترل جمعیت بود، اما آیا اینکار از لحاظ اخلاقی مبهم نیست؟

این یک مساله ی ساده از آمار و ارقام است. اگر میخواهید این سیاره همچنان زیستگاه تمام ساکنان فعلی اش باشد پس باید تعدادشان را کاهش دهید. حیوانات شکارگر اینکار را با کشتن حیوانات ضعیف و بیمار در گروه انجام می دهند اما گمان نکنم این راه حلی اخلاقی برای محدود کردن جمعیت باشد. پس چه راهی باقی میماند؟ کنترل موالید.
ما به روشهای علمی، اخلاقی و عملی برای کنترل موالید دسترسی داریم. بنابراین معتقدم اخلاقی ترین راه برای کاهش جمعیت مان همین است.
شما همچنین معتقد به لزوم اعطای قدرت بیشتر به زنان هستید. چرا؟

اگر بخواهم به عنوان یک زیست شناس صحبت کنم، معتقدم که زنان نسبت به مردان کمتر خشونت طلب اند و نقش مهمتری در آموزش اولیه نسل بعدی و یاری رساندن به آنها برای غلبه بر خصوصیات ژنتیکی موروثی دارند.
آیا نسبت به آینده بشر خوش بین هستید؟

محتاطانه، بله. ولی خیلی محتاطانه. سعی میکنم خوش بین باشم چون ترجیح میدهم به جوانان پیامی امیدودار کننده بدهم و بگویم:

"شما میتوانید در این مورد کاری بکنید."

اما در حال حاضر، مستندات چندانی وجود ندارد که (این تغییر مثبت) روی دهد.

ترجمه: The Almighty
منبع: newscientist.com