بدن سیچلایدهای زرد الکتریک کاملا به رنگ زرد روشن است و جنس نر آنها دارای خطوط سیاه بر روی پشت،لگن،و باله های شکمی هستند. سیچیلایدهایی که به عنوان نمونه ازمایشگاهی (lemon yellow lab) در آکواریوم نگهداری میشوند معمولا به رنگ زرد روشن همراه با خطوط سیاه هستند.
سیچلایدهای مناطق مختلف دریاچه ی مالاوی رنگ های مختلفی دارند. نوع و ویژگی آنها را معمولا از روی رنگشان (زرد)و ویژگی های ظاهری میشناسند.
ظاهر ماهی های بهتر و سالمتر، بیشتر به میله ای طویل و پهن شباهت دارد.
سیچیلاید های ماده و سیچیلاید های نر از نظر جنسی، ظاهری خاص و متفاوت دارند. جنس نر باله های شکمی سیاه تر و خطوط راه راه سیاه بیشتر و وسیعتری بر روی پشتش دارد. با این حال بهترین راه تشخیص جنسیت بررسی مخرج آنهاست و نکته ی قابل توجه اینکه جنس ماده کوچکتر بوده و کمتر پرخاشگر است. به طور طبیعی طول سیچیلاید ها، در طبیعت تا 9 سانتی متر و در اسارت تا 15سانتی متر میتواند رشد کند.
سیچلاید زرد الکتریک، با نام علمی لابیدوچرومیس کارولس (Labidochromis caeruleus) یک سیچلاید پرسیفورم (perciform) مخصوص آبهای شیرین است. این نژاد همچنین با نامهای زرد لیمویی آزمایشگاهی (lemon yellow lab)، آبی خط دار، و زرد الکتریک آفریقایی شناخته میشود. همچنین در فیلیپین با نام شاهزاده زرد شناخته میشوند. 
محل زندگی آنها در سواحل شمالی دریاچه مالاوی بخصوص خلیج لایِن و خلیج کوچک خاتا (Nkhata) در شرق افریقاست.
انها ماهی های تجاری و مشهوری برای نگهداری در اکواریوم برای علاقه مندان هستند.


سیچیلاید های زرد الکتریک
مترجم:*shanam*
منبع:youpet.com