نام: گربه ماهی دم قرمز، ردتیل کت فیش 

حداکثر اندازه: 
100 سانتیمتر زیستگاه: آمریکای جنوبی،گوان، ونزوئلاسازگاری: این ماهی مهاجم، شکارچی و گوشتخوار است و نباید با ماهی های کوچک نگهداری شود. برخی از ماهی های مناسب برای نگهداری با این ماهی عبارت اند از: کت فیش دراگون، کت فیش پلکو( گربه ماهی لجن خوار)،پانگاسیوس، سیچلایدهای بزرگ و به طور کلی هر ماهی که هم اندازه آن باشد و توان محافظت از خود را داشته باشد.ردتیل کت فیش

این ماهی از راسته گربه ماهی ها و از خانواده پیملودیده یا گربه ماهی های ریش بلند اند. این ماهی ها در آبهای شیرین آمریکای جنوبی زیست می کنند.


گربه ماهی ردتیل رنگ آمیزی زیبایی دارد. سطح شکمی این ماهی به رنگ زرد و پشت این ماهی سبز یشمی و لجنی و دارای خالهای سیاه است. و سبیلکهای دراز و باریکی از دور دهانش خارج شده است. دم این ماهی قرمز رنگ است و دلیل نامگذاری آن نیز همین است.


این ماهی دمای بین 24 تا 28 درجه سانتیگراد و پی اچ کمی اسیدی را می پسندد و در آکواریوم به فضای زیادی برای شنا نیاز دارند و می توان برای کف مخزن از سنگریزه های درشت استفاده کرد. باید به یاد داشته باشید که رشد این ماهی سریع است و در آکواریوم به یک متر نیز می رسد و باید فضای کافی را برای آن در نظر بگیرید.ردتیل ماهی باهوشی بوده و پس از مدتی صاحب خود را تشخیص می دهد و از دست او غذا می گیرد و پس از غذا خوردن در کف آکواریوم استراحت می کنند تا غذا را هضم کنند. نگهداری این ماهی کار مشکلی نیست اما این ماهی به افزایش نیترات آب حساس است. و برای کنترل نیترات آب آکواریوم باید به طور منظم قسمتی از آب آکواریوم را عوض کنید و نیز آکواریوم شما فیلتراسیون مناسب داشته باشد.این ماهی در آکواریوم هرچیز خوراکی را که در دهانش جا بگیرد می خورد. می توان این ماهی را با غذاهای خشک معمولی تغذیه کرد اما بهتر است با غذاهای زنده مانند: کرم خونی، ماهی کلیکا و میگو تغذیه شود. این ماهی برای کسانی مناسب است که بتوانند غذای این موجود پرخور را فراهم کنند.