ماهي قرمز، ماهي آب هاي شيرين است که اجدادش در آسيا مي زيسته اند. ماهي قرمز در آبهاي سرد زندگي ميکند و يکي از مقاوم ترين ماهي هاست. بنابراين مراقبت ار آن آسان است و به عنوان حيوان خانگي براي کودکاني که تا به حال حيوان خانگي نداشته اند بسيار مناسب است تا چگونگي مرافبت از يک حيوان خانگي را بياموزند.
يک ماهي قرمز را مي توان در تنگ آب نگه داشت و براي تميز و تازه ماندن آب بايد هفته اي يک بار حدود 30% آب تنگ را عوض نمود.
ماهي قرمز براي تنفس نياز به اکسيژن دارد که اين اکسيژن از سطح آب وارد مي شود، به هيچ وجه تنگ را کاملا از آب پر نکنيد.
سطح يک تنگ آب فقط فضاي کافي جهت تهيه اکسيژن آب دارد. براي هر ماهي قرمز کوچک تقريبا 4/5 ليتر آب مورد نياز است.
در يک مخزن که تعدادي فيلتر براي تصفيه آب دارد مي توان آب را سالم تر و تمييز تر نگه داشت و در ضمن در اين محيط مي توان تعدادي ماهي را با هم نگه داشت.
 نگه داري ماهي قرمز

تنگ يا مخزن را با آب گرم بشوييد و آن را در معرض نور مستقيم خورسي يا در معرض جريان سريع هوا قرار ندهيد . آن را در اتاقي قرار دهيد که تقريبا دماي آن جا ثابت باشد. ظرف حاوي ماهي را دور از دسترس کودکان يا حيوانات نگهداريد.
سنگ ريزه، گياه يا هر وسيله ديگري را که براي زيباتر کردن درون تنگ يا مخزن آب استفاده مي نماييد، ابتدا بشوييد.
به آبي که در تنگ مي ريزيد ماده کلرزاد اضافه کنيد تا کلر آب را خارج سازد، يا حداقل دو ساعت آب را در يک ظرف در باز بگذازيد تا کلر آن متصاعد شده و سپس ماهي را در آب وارد نماييد.
قبل از خريد ماهي تنگ يا مخزن مورد نظر را تهيه نماييد تا پس از خريد، ماهي مدت کمتري را در کيسه پلاستيکي يا تنگ کوچک که ماهي را با آن خريداري نموده ايد، بماند. قبل از آزاد کردن ماهي در ظرف مورد نظر کيسه را حدود 20 دقيقه درون آب قرار دهيد يا از تور ماهي گيري استفاده کنيد و آن را از کيسه خارج کرده، وارد ظرف نماييد.
 نگه داري ماهي قرمز
انواع مختلفي از غذاهاي مخصوص ماهي به صورت پوسته (ورقه) يا پلت وجود دارد که يک جيره متعادل حاوي تمام مواد مغذي لازم براي سالم ماندن ماهي مي باشد.
به ماهي خود دوبار در روز غذا بدهيد. ابتدا برايش مقدار کمي غذا روي سطح آب بپاشيد. اگر آن ها را ظرف مدت کوتاهي خورد، مقداري ديگر برايش بريزيد، به محض آنکه ديگر غذا نخورد، مقدار غذايي که خورده نشده را با تور جمع کنيد.
ماهی های قرمز به سرعت غذایی که برایشان ریخته اید را می خورند و زمانی که شما نزدیک تانک آن ها میشوید به سرعت خودشان را به سطح تانک می رسانند (طلب غذا)

کيفيت آب هميشه بايد حفظ شود براي اين منظور مي توان به طور منظم بخشي از آب را تعويض نموود. حتي اگر آب مخزن تصويه مي شود براي تازه نگه داشتن آب هميشه از ماده کلرزدا استفاده نمائيد.
ماهي قرمز معمولا سالم است و مشکلي ندارد. چشمان براقي دارد، سرحال و فعال است و ظاهر درخشاني دارد. اگر هرگونه تغيير در رفتار او مشاهده نموديد، حرکتش کند و آهسته شد يا نقاط غير معمولي روي بدنش مشاهده نموديد، بايد به يک دامپزشک کشورت کنيد.

 نگه داري ماهي قرمز

تدوین و ترجمه : Pegah
منابع: Petplace / ماهنامه نسخه