خانواده: Melanotaeniidae
دسته: ماهیان رنگین کمان
زیستگاه: آسیا – گینه ی نو
تغیه: همه چیز خوار
نگهداری: آنها را با پولکی های کوچک به همراه میگو ی آب شیرین زنده و کرم خونی منجمد تغذیه کنید. نگهداری از ماهی رنگین کمان رودخانه ی گلدی، در صورتی که فضای شنای کافی در اختیار او قرار گیرد و در تانک از گیاهان کم ریشه استفاده شود، چندان دشوار نیست.
اسیدیته (pH): بین 7 تا 8
دما: 24 تا 28 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: 8 تا 16 dH
اندازه: 12 سانتی متر / 4.7 اینچ
سطح شنا: سر تا سر تانک
تعیین جنسیت: رنگ نر های بالغ، از ماده ها بسیار روشن تر است. در نر ها، اولین باله ی پشتی، به دومی میرسد.
تولید مثل: pH آب را کمی قلیایی کنید و بر روی شن های بستر از خزه ی جاوا استفاده کنید تا تخم ها به آنها بچسبند. پس از تخم ریزی والدین را جدا کنید و تانک را به گونه ای بپوشاند که نور کمی به داخل بتابد. تخم ها باید پس از یک هفته هچ شوند. توصیه می شود اگر قصد تکثیر این ماهی را دارید، آنها را در تانکی نگه دارید که هیچ گونه ی دیگری در آن نباشد، زیرا این ماهی می تواند با دیگر گونه های ماهیان رنگین کمان تولید مثل کند و ماهی های هیبریدی به وجود آورد.
رنگ های اصلی: خاکستری، آبی


معرفی ماهی رنگین کمان رودخانه ی گلدی (Melanotaenia goldiei)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد