خانواده: Melanotaeniidae
دسته: ماهیان رنگین کمان
خلق و خو: صلح جو
تغذیه: همه چیز خوار؛ در طبیعت اغلب از حشرات تغذیه میکند، اما تقریبا تمام غذا های آماده را می پذیرد.
نگهداری: نگهداری از این ماهی مانند اغلب ماهیان رنگین کمان دیگر، بسیار آسان می باشد. خاستگاه این ماهی دریاچه ای است که پوشش گیاهی سنگینی دارد. یک تانک گیاهی متراکم برایش بسیار مناسب است. فیلتراسیون مناسب و آب تمیز هم در نگهداری از این ماهی نقش مهمی را ایفا میکند.
اسیدیته (pH): 6.5 تا 7.8
دما: بین 24 تا 27 درجه سانتی گراد
سختی آب: 12 تا 16 dH
اندازه: 10 سانتی متر / 3.9 اینچ
سطح شنا: میانه و سطح آب
تعیین جنسیت: نر ها بر روی تمام بدنشان رنگ آمیزی غلیظ آبی متمایل به سبز متالیک دارند. رنگ برخی از آنها در ناحیه ی سینه متمایل به قرمز می شود. برخی نیز خطوط نارنجی مایل به قرمزی در زیر خط جانبی خود دارند. معمولا نیمه ی بالایی بدن تیره تر است. بارز ترین نقطه ی تمایز، باله ی مقعدی در نر هاست.
تولید مثل: این ماهی ها مانند اکثر ماهیان رنگین کمان دیگر تولید مثل می کنند. با استفاده از گیاهان طبیعی، به آسانی تخم ریزی می کنند. از آنجایی که والدین تخم ها را می خورند، بهتر است پس از تخم ریزی آنها را جدا کنید. تخم ها را در تانکی با جریان آب کم قرار دهید، زیرا لارو ها در برابر جریان زیاد مقاومت کمی دارند. لارو های تازه هچ شده را با غذا های بسیار ک.چک مانند اینفوزیا و APR تغذیه کنید. لارو های کوچک، حتی غذای پولکی خورد شده را نمی توانند بخورند و تخم میگوی تازه هچ شده نیز برای آنها بزرگ است تا جایی که ممکن است لارو ها را بخورند.
رنگ های اصلی: سبز، آبی

معرفی ماهی رنگین کمان دریاچه ی وانام (Glossolepis wanamensis)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد