آیا سنگ ها بر pH آب تاثیر می گذارند؟ (ترجمه)

پاسخ: بله، اگر سنگی که انتخاب می کنید آهکی باشد، به احتمال فراوان آب را قلیایی می کند. سنگ هایی که در آنها آهک وجود دارد، هم سختی آب و هم pH آن را بالا می برند. در حقیقت، یکی از راه های افزایش pH آب، استفاده از سنگ آهک، مرجان های خورد شده و کلا موادی که آهک دارند، در فیلتر است.

آیا سنگ ها بر pH آب تاثیر می گذارند؟ (ترجمه)

تست کردن سنگ ها
برای سنجیدن ترکیبات سنگ، چند قطره سرکه ی سفید معمولی روی آن بریزید. اگر کف کرد، سنگ آهکی است و بر روی سختی و pH آب تاثیر می گذارد. سنگ آهک و پس از آن سنگ مرمر، رایج ترین سنگی است که درآن آهک وجود دارد.
راه دیگر سنجش اثرات احتمالی یک سنگ ناشناخته بر روی آب آکواریوم، این است که سطلی را با همان منبع آبی که برای آکواریوم استفاده می کنید پر کنید. سپس pH، سختی، نیترات و فسفات آب را اندازه گیری و ثبت کنید. سنگ را در سطل قرار دهید و بعد از یک هفته دوباره پارامتر های آب را اندازه بگیرید. اگر تغییری حاصل نشد، سنگ احتمالا مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر پارامتر های آب تغییر کرد، نباید از آن سنگ در آکواریوم استفاده کرد.

آیا سنگ ها بر pH آب تاثیر می گذارند؟ (ترجمه)

تغییر pH آب
اگرچه می توان pH آب را می توان تغییر داد، اما تغییر آن به میزان زیاد به هیچ وجه توصیه نمی شود. با گذشت زمان، ثابت نگه داشتن pH آب بسیار دشوار می شود، در نتیجه شما با شرایطی خطرناک تر مواجه خواهید شد: pH متغیر. تغییرات pH، اگر برای ماهی شما کشنده نباشد، بسیار استرس زاست. علاوه بر این، تغییرات ناگهانی pH، میتواند باکتری های مفیدی که وظیفه ی تجزیه ی مواد زائد آکواریوم شما را بر عهده دارند، از بین ببرد.

آیا سنگ ها بر pH آب تاثیر می گذارند؟ (ترجمه)

منبع: freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد