توليدمثل و مراقبتهاي بعد از تولد بچه ماهي ها(ترجمه)
تمام موجودات براي بقاي نسلشان توليدمثل ميكنند و ماهي ها هم ازين قانون مستثني نيستند.
اما هنگامي كه شما تصميم به تكثير ماهي هاي خود در اكواريوم گرفتيد اول بايد از سلامت ماهي هاي خود مطمئن شويد.بچه ماهي هاي سالم حاصل پدر و مادرهاي سالم هستند و البته محيط و تغذيه مناسب و درك درست از نيازهاي حيوان در سالم بودن ان نقش مهمي خواهد داشت.
محيط مناسب براي پرورش
شما اول بايد از سلامت و سن مناسب و اندازه ماهيان خود مطمئن شويد 
اندازه ماهي را هنگم ورود به اكواريوم حتما چك كنيد كه باتوجه به اندازه متوجه شويد كه سن ماهي شما چقدر است 
نسبت ماهي هاي نر به ماده را تنظيم كنيد.دربرخي از گونه ها وجود رقيب براي جفتگيري اهميت ويژه اي دارد
تغذيه و رژيم غذايي ماهي بايد متعادل و صحيح باشد.
توليدمثل و مراقبتهاي بعد از تولد بچه ماهي ها(ترجمه)
پرورش بچه ماهي ها
وقتي موارد فوق كاملا درست انجام شد.ايجاد تخم انجام ميشود.زنده نگه داشتن ماهي ها كار سختي است....
معمولا تخم ماهي ها غذاي ماهيان بزرگسال و جوان ديگر ميشود.بهتر است براي تخم ريزي ماهي را به محيط امن و دور از ماهيان ديگر ببريد.
برخي ماهي ها مانند لابيرنت كه اعضاي ان عبارتند از گوراميها ماهي بهشت و مبارز تخم هاي خود را در حبابي شناور كه توسط جنس نر ساخته ميشود نگهداري ميكنند.ماهيان نر وظيفه محافظت از تخم ها را در برابر بيگانگان و مزاحمان به عهده دارند.هنگامي كه بچه ها سر از تخم بيرون اوردند تقريبا وظيفه ي پدر به اتمام ميرسد.
درست كردن محيط مناسب
از انجا كه بچه ماهي ها نارس هستند و بسيار كوچك بايد انها را در اكواريومي با سيستم هوايي ارام و كم و نور كم قرار داد توجه داشته باشيد زنده نگه داشتن ماهيان كوچك سخت است و احتمال مرگ انها زياد است.
بچه ماهي ها سيستم ايمني بدنشان ضعيف است و به همين دليل مستعد بيماري هايي مانند بيمري هاي قارچي باكتريايي انگلي و ويروسي هستند
حال شما بايد يكسري اعمال را براي ايجاد محيط امن انجام دهيد:
كيفيت اب را بررسي كنيد-سطح امونياك و نيتريت اب بايد صفر باشد شما بايد قبل از ايجاد تخم برخي تغييرات را در اكواريومي كه ميخواهيد تخم ها را نگهداري كنيد ايجاد كنيد براي مثال از فيلترهاي اسفنجي استفاده كنيد و سطح نيتريت و امونياك اب را به صفر برسانيد 

استفاده از فيلتر اسفنج دار به اين منظور است كه اغلب در داخل و اطراف اسفنج ها موجودات ريزي معروف به زئوپلانکتون، رشد ميكنند كه غذاي مناسب و زنده اي براي بچه ماهي ها هستند
سيستم هوادهي را چك كنيد-به دليل اينكه بچه ماهي ها بسيار ضعيف و اسيب پذير هستند اكسيژن زياد و با شدت بالا باعث اسيب ديدن انها ميشود و برايشان خطرناك است.
دماسنج را بررسی کنید-درجه حررت براي ماهيان اب شيرين به طور معول بايد بين 76 تا 80درجه فارنهايت باشد هرچند ماهياني مانند كوي و گلدفيش دماهاي كمتر را ترجيح ميدهند.
مراقب ميزان كلسيم باشيد-بسياري از ماهي ها كلسيم را بطور مستقيم از اب ميگيرند ميزان سطح كلسيم به اب بايد يك قسمت به ازاي هر بيست قسمت باشد.
توليدمثل و مراقبتهاي بعد از تولد بچه ماهي ها(ترجمه)

تغذيه مناسب
تخم بسياري از ماهي ها و لارو انها به كيسه ي زرده متصل است.و تا زماني كه از تخم بيرون نيامده اند از كيسه زرده تغذيه ميشوند.
پس از به دنيا امدن بايد حداقل چهار تا شش بار در روز تغذيه شوند زيرا بدنشان سوخت و ساز بالايي دارد و اينكه دستگاه گوارششان كامل نشده است.
برخي غذاهاي صنعتي براي تغذيه ي ماهيان كوچك وجود دارد كه قيمت بسيار بالايي دارند غذاهاي زنده مناسب براي بچه ماهي ها عبارتند از:دافني ها ميكروورم ها 
اينفاسرويان(موجودات ريز و شناور روي سطح اب) يكي ديگر از غذاهاي رايج براي تغذيه ي بچه ماهي هاست كه اغلب اطراف فيلترهايي كه اسفنج قديمي دارند رشد ميكنند. پس از چندهفته بچه ماهي ها ديگر بزرگ شده اند و ميتوانند از عذاهاي خشك و اماده تغذيه كنند در گونه هاي مهاجم حتي ممكن است به ماهيان ديگر هم حمله كنند و انهارا تبديل به ناهاري خوشمزه براي خود بكنند!
مترجم:Shamim
منبع:petplacer