قرنطينه براي ماهي (ترجمه)
بدون شك يكي از مهمترين كارها بعد از خريد ماهي تنها نگه داشتن ان به مدت حداقل دو هفته (چهار تا شش هفته ايده ال است.)قبل از وارد كردن ان به اكواريوم است.

اصطلاح قرنطينه از كجا امده؟
در گذشته انسانها تازه وارادان (انسان و يا محموله) را بمدت 40 روز بطور جداگانه نگهداري ميكردند اينكار به منظور جلوگيري از گسترش بيماري هاي مضر و خطرناك بوده است.حال كه ما ازين كلمه استفاده ميكنيم به منظور انزواي حيوانات در يك دوره ي زماني جهت كنترل بيماري هاي مسري است.شايد اين عمل كمي ناخوشايند باشد ولي اينكار براي جلوگيري از از دست رفتن وقت و پول شما و تضمين سلامت ماهيان ديگر است.
قرنطينه براي ماهي (ترجمه)
انچه شما براي ايجاد يك قرنطينه نياز داريد.
-يك اكواريوم ده گالني
-فيلتر اسفنج دار
-بخاري
-يك دفترچه يادداشت براي ثبت تاريخ و رفتار ماهي در قرنطينه
هنگامي كه يك ماهي را وارد قرنطينه ميكنيد نبايد ماهي ديگري وارد قرنطينه شود تا دوره ي زماني ماهي در قرنطينه به اتمام برسد وقتي از سالم بودن ماهي مطمئن شديد ميتوانيد ان را وارد اكواريوم كنيد
پس از خارج كردن ماهي از قرنطينه بايد تمام اجرزي داخل قرنطينه با اب گرم شسته بشوند و اكواريوم قرنطينه نيز كاملا شسته شود و بمدت چند روز از اب خالي باشد.
قرنطينه چرا و براي چه؟
قرنطينه يك روش خوب براي سالم نگهداشتن ماهيانتان است
شما زماني كه ماهي را خريداري ميكنيد از سالم و يا بيمار بودن ان مطمئن نيستيد زماني كه ماهي در پت شاپ است با ده ها ماهي در ارتباط است و زمانهاي استرس زايي(شايد حمل و نقل ماهي ها روزها و يا هفته ها طول بكشد) را تحمل ميكند و همين امر ممكن است سيستم ايمني بدنش را ضعيف كند و در برابر بيماري ها نتواند مقاومت كند.به همين علت ممكن است ماهيان داراي بيماري هاي انگلي قارچي ويروسي باشند و اين بيماري ها در بين ماهيان مسري است
بعد از خريد ماهي ان را حتما در قرنطينه قرار دهيد.بيشتر افراد بلافاصله بعد از خريد ماهي ان را وارد اكواريوم خود ميكنند.اگر ماهي جديد بيمار باشد تمام ماهيان شما را بيمار خواهد كرد و ميزان مرگ و مير در اكواريوتان بالا ميرود.

قرنطينه براي ماهي (ترجمه)
 
مترجم:Shamim
منبع:petplace