نام علمی: Chilatherina bleheri
خانواده: Melanotaeniidae
دسته: ماهیان رنگین کمان
زیستگاه: استرالیا، اندونزی
خلق و خو: صلح جو و گروهی
تغذیه: همه چیز خوار
نگهداری: ماهی سخت گیری نیست. اگر نیازهایش برآورده شود مراقبت از آن آسان است. برای اینکه رنگ و فعالیتشان به بهترین شکل بروز پیدا کند باید در دسته هایی شامل حداقل دو نر و چندین ماده نگهداری شوند. اندازه این ماهی میتواند به 12 سانتی متر هم برسد، اگرچه در اسارت بیش از 10 سانتی متر رشد نمی کند. با در نظر گرفتن این اندازه و اینکه باید به صورت گروهی نگهداری شوند، توصیه میشود تانک بزرگ با فضای شنای وسیع در اختیار آنها قرار گیرد. حداقل سایز توصیه شده 55 گالون است.
اسیدیته (pH): بین 7 تا 8
دما: 23 تا 27 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: 8 تا 15 dH
اندازه: 12 سانتی متر / 4.7 اینچ
سطح شنا: میانه و سطح آب؛ اگرچه متناوبا به همه جای آکواریوم سر میزند.
تعیین جنسیت: مانند بیشتر ماهیان رنگین کمان، اولین باله ی پشتی نرها بلند تر است تا جایی که به باله ی دوم می رسد. سر نرها با افزایش سن، شیبدار و بریده می شود. همچنین ماده ها از نرها کوچکترند.
تولید مثل: سختی زیادی در تکثیر این ماهی وجود ندارد. چنانکه اگر یک نر و یک ماده داشته باشید، به احتمال فراوان تولید مثل خواهند کرد. زاد و ولد آنها بسیار سریع است و در آبهایی با پارامتر های مختلف به سرعت تخم ریزی می کنند. مشکل، در بزرگ کردن لارو ها نهفته است. لارو ها بسیار ریزاند و به کندی رشد می کنند. به میزان زیادی غذای بسیار ریز و آب تمیز نیاز دارند. تغذیه ی لارو ها را با اینفوزوریا شروع کنید. والدین تخم ها و متعاقب آن لارو ها را خواهند خورد، پس جدا کردن آنها ضروری است.
رنگ های اصلی: قرمز، زرد و سبز
معرفی ماهی رنگین کمان بلهر (Chilatherina bleheri)

معرفی ماهی رنگین کمان بلهر (Chilatherina bleheri)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد