نام علمی: Skiffia multipunctata
خانواده: Goodeidae
دسته: زنده زاها
خاستگاه: بومی حوضه ی رودخانه ی Lerma، مکزیک
خلق و خو: فعال و عموما صلح جو است؛ اگرچه می تواند نسبت به بعضی از ماهی های دیگر پرخاشگر باشد.
تغذیه: همه چیز خوار
نگهداری: نیازمند شرایط خاصی برای آب نیست. میتواند نسبت به برخی از ماهی های دیگر تهاجمی باشد. با اکثر سیکلیده های آمریکای مرکزی کنار می آید. بهتر است فقط با هم نوعان خودش نگه داری شود. پوشش گیاهی برای آکواریوم و بستر ماسه ای را ترجیح می دهد. تولید مثل دشواری ندارد.
اسیدیته (pH): بین 7 تا 8
دما: 17 تا 22 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: بین 12 تا 14 dH
اندازه: نرها 5 سانتی متر / ماده ها 6 سانتی متر
سطح شنا: میانه و کف آب
تعیین جنسیت: نر و ماده اگر در حال جفت گیری نباشند شباهت بسیار زیادی به هم دارند. اگرچه نرها باله ی نوک تیز مقعدی دارند. اما در حین جفت گیری خال های سیاه بدن ماهی نر بزرگتر می شود، تا جایی که ممکن است سرتاسر بدن ماهی را سیاه کند. این حالت در تمام نرها متفاوت است.
تولید مثل: اگرچه این ماهی یک زنده زاست، اما تولید مثل و حاملگی در خانواده ی Goodeid ها بسیار متفاوت از Poeciliidae ها است. نرها به جای gonopodium، باله ی جلوی مقعدی تغییر شکل یافته به نام andropodium دارند. جنین ها از طریق لوله های غذایی (trophotaeniae) مستقیما توسط مادر تغذیه می شوند. ماده از طریق لقاح داخلی باردار می شود، اما برای هر بار تولید مثل به جفت گیری مجدد نیاز است، زیرا ماده نمی تواند اسپرم را ذخیره کند. بچه ماهی ها در بدو تولد حدودا 1 سانتی متر طول دارند و تقریبا تمام غذاهای ریز را می پذیرند. اگرچه معمولا توسط والدین خورده نمی شوند، اما جهت افزایش امنیت و احساس ایمنی آنها، پوشش گیاهی مانند خزه جاوا مفید است.
رنگ های اصلی: نقره ای و سیاه
معرفی خال خالی باله اره ای (Skiffia multipunctata)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد