نام علمی: Helostoma temminckii
خانواده: Helostomatidae
خاستگاه: اندونزی، جاوه
اندازه: 15 تا 30 سانتی متر / 6 تا 12 اینچ
خصوصیات رفتاری: عموما صلح جو
طول عمر: 5 سال
سطح شنا: میانه و سطح آب
حداقل سایز تانک: 30 گالون
تغذیه: همه چیز خوار، اکثر غذاها را می خورد
تولید مثل: تخم گذار
سطح مراقبت: متوسط
اسیدیته (pH): بین 6.8 تا 8.5
سختی آب: حدود 30 dGH
دما: 22 تا 28 درجه ی سانتی گراد

منبع: freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد