نام علمی: Colisa chuna "Gold"
خانواده: Belontiidae
خاستگاه: بنگلادش
اندازه: 5 سانتی متر / 2 اینچ
خصوصیات رفتاری: صلح جو، مناسب برای تانک های گروهی
طول عمر: 4 سال
سطح شنا: میانه و سطح آب
حداقل سایز تانک: 5 گالون
تغذیه: همه چیز خوار است، اکثر غذاها را می خورد
تولید مثل: تخم گذار، حباب ساز
سطح مراقبت: متوسط
اسیدیته(pH): بین 6.0 تا 7.5
سختی آب: تا 15 dGH
دما: 22 تا 28 درجه ی سانتی گراد


منبع: freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد