نام علمی: Poecilia wingei
خانواده: Poeciliidae
دسته: زنده زاها
خاستگاه: جنوب آمریکا – ونزوئلا
خلق و خو: خجالتی؛ این ماهی بسیار صلح جو است و برای تمام تانک های گروهی مناسب است. تنها رفتار غیر صلح آمیز آنها این است که نرها دائما ماده ها را برای انجام رفتارهای جنسی دنبال می کنند؛ که این مورد در اکثر گونه های زنده زا مشاهده می شود. والدین تا زمانی که غذای کافی در دسترس باشد به ندرت بچه های خود را می خورند.
تغذیه: همه چیز خوار
نگهداری: این ماهی رژیم غذایی با بیس جلبک ها (مانند اسپیرولینا) را ترجیح می دهد. آنها همچنین اکثر غذاهای تجاری خشک را می خورند. غذاهای زنده را می پذیرند، به شرطی که به قدری ریز شده باشند که به اندازه ی دهان کوچک این ماهی باشند. اندلر تانکی را ترجیح می دهد که دمای آن کمی از حد معمول بیشتر باشد و پوشش گیاهی متراکم داشته باشد. همچنین باید از ایجاد جریان قوی در آب جلوگیری شود.
اسیدیته (pH): بین 6.4 تا 7.8
دما: 24 تا 30 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: 5 تا 25 dH
اندازه: 1.9 سانتی متر / 0.7 اینچ
سطح شنا: سرتاسر تانک
تعیین جنسیت: نرها رنگ آمیزی بسیار روشنی دارند، در حالی که ماده ها تنها زرد/طلائی متالیک یا نقره ای رنگ هستند. همچنین نرها بسیار کوچکترند و باله ی نوک تیز مقعدی دارند.
تولید مثل: اندلر هر 19 تا 23 روز یکبار تولید مثل میکند که این زمان به شراط آب بستگی دارد. تکثیر این ماهی بسیار آسان است. اگر مولدین در یک تانک عمومی نگهداری می شوند، برای در امان ماندن بچه ها باید از گیاهان طبیعی یا مصنوعی و یا دکوراسیون شلوغ استفاده کرد. این ماهی به ندرت بچه های خود را می خورد؛ اگرچه هیبرید های این ماهی (به عنوان مثال اندلر-گوپی) به این کار تمایل نشان می دهند. اگرچه در هر صورت با تغذیه ی مناسب میتوان از این کار پیش گیری کرد.
رنگ های اصلی: نقره ای، سیاه و پرتقالی

ماده:
معرفی ماهی اندلر (Poecilia wingei)

نر:
معرفی ماهی اندلر (Poecilia wingei)

معرفی ماهی اندلر (Poecilia wingei)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد