نام علمی: Ilyodon furcidens
خانواده: Goodeidae
دسته: زنده زاها
خاستگاه: آمریکای مرکزی
خلق و خو: تهاجمی
تغذیه: همه چیز خوار
نگهداری: برخلاف تفکر رایجی که از زنده زاها در ذهن ماست، این ماهی میتواند نسبت به ماهیان دیگر بسیار پرخاشگر باشد. باید با ماهیانی نگهداری شود که از پس خود بر بیایند. این زنده زا با اکثر گونه های تهاجمی به جز سیکلیده های آمریکای مرکزی سازگاری خوبی دارد. ماهی های هم سایز یا کوچکتر از خود را آزار می دهد یا می کشد.
اسیدیته (pH): بین 7.0 تا 8.0
دما: 24 تا 27 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: بین 25 تا 35 dH
اندازه: 9 سانتی متر / 3.5 اینچ
سطح شنا: سرتاسر تانک
تعیین جنسیت: ماده ها نسبتا بزرگترند و نر ها باله ی مقعدی نوک تیز دارند.
تولید مثل: مانند اکثر زنده زاها، ماهی ماده با لقاح داخلی بارور می شود. طول دوره ی بارداری حدود 45 روز است و در هر زایمان به طور میانگین شش نوزاد 1 سانتی متولد میشوند. والدین به ندرت به نوزادان حمله می کنند. مقداری گیاه شناور برای حفاظت از نوزادان مفید است.
رنگ های اصلی: سیاه، طلایی، زرد

 معرفی ماهی سینه طلائی (Ilyodon furcidens)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد