نام علمی: Gambusia holbrooki
خانواده: Poeciliidae
دسته: زنده زاها
خاستگاه: شرق ایالات متحده، از نیوجرسی تا آلاباما.
خصوصیات رفتاری: پشه ماهی شرقی ماهی بسیار فعالی است و اگر تانک به اندازه ی کافی بزرگ نباشد به باله های ماهیان دیگر آسیب می زند. پرخاشگری در این ماهی معمولا در بین هم نوعان خودش اتفاق می افتد، در عین حال اگر به تنهایی نگهداری شود، می تواند بسیار پرخاشگر باشد.
تغذیه: گوشت خوار است و معمولا از زوپلانکتون ها و حشرات ریز تغذیه می کند. در اسارت اکثر عذاها را می پذیرد.
سطح مراقبت: نگهداری از این ماهی آسان است. یک تانک حداقل 10 گالونی و پوشش گیاهی (طبیعی یا مصنوعی) مناسب است. وجود بستر اهمیت چندانی ندارد.
اسیدیته (pH): بین 6 تا 8.5
سختی آب: بین 2 تا 35 dH
اندازه: 3 سانتی متر / 1.4 اینچ
سطح شنا: در سرتاسر تانک شنا و کند و کاو میکند.
تعیین جنسیت: ماهی نر به طور قابل توجهی کوچکتر است و باله ی مقعدی نوک تیز دارد. ماهی ماده نیز عموما یک نقطه ی سیاه در زیر شکم خود دارد.
تولید مثل: سرعت زاد و ولد آنها فوق العاده زیاد است. برای تکثیر تنها چیزی که نیاز دارید تعدادی ماهی نر و ماده و مقداری آب است!
رنگ های اصلی: قهوه ای، نقره ای و سیاه

نر:
معرفی پشه ماهی شرقی (Gambusia holbrooki)


ماده:
معرفی پشه ماهی شرقی (Gambusia holbrooki)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد