نام علمی: Anableps anableps
خانواده: Anablepidae
دسته: زنده زا ها
خاستگاه: جنوب آمریکا
خصوصیات رفتاری: ماهی اجتماعی
تغذیه: گوشت خوار است، غذای زنده ارجحیت دارد، اما برخی از غذا های آماده را نیز می خورد.
نگهداری: برای اینکه بتوانید به خوبی آنها را ببینید بهتر است در آکواریومی نگهداری کنید که به طور کامل پر نشده باشد. آنها به تانک عمیق نیازی ندارند زیرا معمولا در سطح آب به سر می برند.
اسیدیته (pH): بین 7 تا 8.5
دما: 24 تا 28 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: 8 تا 25 dH
اندازه: نرها 16 سانتی متر / ماده ها 30 سانتی متر
سطح شنا: معمولا در سطح آب به صورتی شنا می کند که بخشی از چشم هایش خارج از آب میمانند.
تعیین جنسیت: در نرها باله ی مقعدی نوک تیز (gonopodium) مشهود است.
تولید مثل: این ماهی زنده زاست و لقاح داخلی انجام میدهد. طول دوره ی بار داری در این ماهی 8 هفته است، که البته به دمای آب نیز بستگی دارد. در هر بار زایمان 10 تا 15 نوزاد 5 تا 7 سانتی متولد میشوند. بچه ماهی ها باید به تانک دیگری انتقال یابند، در غیر این صورت والدین آنها را خواهند خورد. بچه ها به سرعت رشد میکنند و در 8 ماهگی و با سایز حدود 15 تا 20 سانتی متر بالغ می شوند.
رنگ های اصلی: سبز، سفید و زرد
معرفی ماهی چهار چشم (Anableps anableps)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد