نام علمی: Dermogenys pusilla
نام رایج: Malayan Halfbeak

خانواده: Hemiramphidae
دسته: زنده زاها
خاستگاه: جنوب شرق آسیا
خصوصیات رفتاری: صلح جوست، اما نرها اغلب با یکدیگر می جنگند.
نگهداری: باید با غذاهای زنده ی ریز تغذیه شوند. مقداری گیاه شناور به تانک اضافه کنید. نیم منقارها بسیار عصبی اند، بنابراین بهتر است جلبک شیشه های پشت و کناری تانک را تمیز نکنید؛ این کار سبب آرامش ماهی میشود. بهترین آب برای این ماهی آب شور است، اگرچه گهگاه در طبیعت در آب های شیرین و یا در میان صخره های ساحلی نیز یافت میشوند. آب شور برای طول عمر این ماهی ضروری است.
اسیدیته (pH): بین 7 تا 8
دما: 24 تا 28 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: بین 10 تا 20 dH
اندازه: 7 سانتی متر / 2.8 اینچ
سطح شنا: میانه و سطح تانک
تعیین جنسیت: نرها کوچکترند و باله ی نوک تیز مقعدی (gonopodium) دارند.
تولید مثل: اگرچه نیم منقار ماله زنده زاست، اما تکثیر آن بسیار مشکل است و اغلب به دلیل استرس شدید و دائمی این ماهی در اسارت منجر به مرده زایی میشود.
رنگ های اصلی: نقره ای، سفید، قرمز
 معرفی نیم منقار ماله (Dermogenys pusilla

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد