خانواده: Goodeidae
دسته: زنده زاها
خاستگاه: آمریکای مرکزی
خصوصیات رفتاری: صلح جوست، ولی با بسیاری از سیکلیده های آمریکای مرکزی سازگاری دارد.
تغذیه: همه چیز خوار
سطح مراقبت: اگر تنظیمات آکواریوم به درستی انجام گیرد نگهداری از آنها آسان است. حساسیت زیادی به پارامترهای آب ندارند. انواع غذاها را می پذیرند. تولید مثل نسبتا آسانی در آکواریوم دارند.
اسیدیته (pH): بین 7.2 تا 8
دما: 18 تا 24 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: 20 تا 35 dH
اندازه: 7 سانتی متر / 2.8 اینچ
سطح شنا: سرتاسر تانک
تعیین جنسیت: ماده ها کمی از نر ها بزرگترند و نر ها نیز باله ی مقعدی نوک تیز دارند.
تولید مثل: مانند اغلب زنده زاها ماهی ماده با لقاح داخلی بارور می شود. وجود گیاهان شناور در سطح آب برای بچه ماهی ها ضروری است. طول دوره ی بارداری حدود 45 تا 60 روز است.
رنگ های اصلی: نقره ای، سیاه
معرفی ماهی Polka-Dot Split Fin