فسفات در در هر آکواریومی وجود دارد، اگرچه بسیاری از آکواریوم داران از آن بی خبرند. اگر از آکواریوم به خوبی نگهداری نشود، سطح فسفات در آب بالا رفته و به رشد جلبک ها کمک کی کند. 

تاثیر فسفات
خوشبختانه وجود فسفات، حتی به میزان زیاد، به طور مستقیم به ماهی آسیبی نمی رساند. اگرچه، جلبک هایی که در نتیجه ی فسفات بالا به وجود می آیند، می توانند نهایتا مشکلاتی را برای ساکنان آکواریوم به وجود آورند. به عنوان مثال، آب سبز سبب کاهش اکسیژن آب می شود، که می تواند برای ماهیان مضر باشد.

فسفات در آکواریم (ترجمه)

فسفات از کجا می آید؟
فسفات ها به طور طبیعی، هنگامی به وجود می آیند که پسماند ها در آب تجزیه می شوند. علاوه بر این، فسفات موجود در آکواریوم می تواند منبع خارجی نیز داشته باشد. هر چیزی از غذا گرفته تا مواد شیمیایی که به آب اضافه می شوند، یا حتی خود آب، می توانند حاوی میزان قابل توجهی فسفات باشند. رایج ترین منابع فسفات اینها هستند:
باقیمانده ی غذا ها
گیاهان پوسیده
جلبک های مرده
مدفوع ماهی ها
ماهی های مرده
کربن به کار برده شده در فیلتر
نمک
بافر های pH
بافر های kH
خود آب

میزان مطلوب

فسفات به هر دو شکل آلی و معدنی وجود دارد. کیت های تست فسفات تنها میزان فسفات معدنی را میسنجند؛ پس به یاد داشته باشید که شما تنها بخشی از میزان کل فسفات موجود در آب را اندازه گیری می کنید.
هنگامی که نتیجه ی تست فسفات میزان 1.0 ppm را نشان دهد، یعنی شرایط برای شروع رشد جلبک مناسب است. در 2 یا 3 ppm، به احتمال زیاد رشد بیش از حد جلبک است رخ می دهد. میزان ایده آل فسفات در آب 0.5 ppm یا کمتر است.

فسفات در آکواریم (ترجمه)

کاهش میزان فسفات
بهترین راه برای کاهش سطح فسفات در آکواریم، در وهله ی اول، این است که هرگز اجازه ندهید که سطح آن از میزان مجاز بالا تر رود. چنانچه هم اکنون هم سطح فسفات در آکواریوم شما بالاست، می توانید برای کاهش آن از شیوه های زیر استفاده کنید:
تعویض آب – عوض کردن مقدار زیادی از آب می تواند سطح فسفات را به سرعت کاهش دهد؛ اما اگر منابع تولید فسفات هنوز وجود داشته باشند، این کاهش سطح، موقتی است. مادامی که تمام منابع تولید فسفات از بین نرفته اند، برای پایین ماندن سطح آن، به طور منظم میزان زیادی از آب را تعویض کنید.
تمیز کردن تانک – سطح داخلی شیشه ها را پاک کنید. صخره ها و دیگر وسایل تزئینی را بیرون آورید و آنها را نیز به خوبی تمیز کنید. اجازه دهید همه چیز ته نشین شود، سپس بستر را سیفون کنید. چند روز صبر کنید تا شرایط آب تثبیت شود، بعد فیلتر را تمیز کنید.
جذب کننده ی فسفات – مدیاهای جذب کننده ی فسفات بسیار موثراند و می توان از آنها در هر دستگاه تصفیه ای استفاده کرد. نکته: همیشه باید استفاده از مواد شیمیایی آخرین راه حل شما باشد.

ادامه دارد...

منبع: freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد