نام علمی: Sphaerichthys osphormenoides
نام های مترادف: Osphromenus malayanus, Osphromenus notatus
نام عمومی: گورامی شکلاتی
خانواده: Trichogasterinae
خاستگاه: مالزی، سوماترا، Borneo
اندازه: 5 سانتی متر / 1.75 اینچ
خصوصیات رفتاری: صلح جو و خجالتی
طول عمر: 5 سال
سطح شنا: میانه و کف تانک
حداقل سایز تانک: 30 گالون
تغذیه: همه چیز خوار است، اکثر غذاها را می خورد
تولید مثل: تخم گذار است – ماهی ماده تخم ها را در دهان خود نگه می دارد
سطح مراقبت: دشوار
اسیدیته (pH): بین 4.0 تا 7.0
سختی آب: بین 2 تا 4 dGH
دما: 25 تا 30 درجه سانتی گراد

منبع: freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد