نام علمی: Trichogaster microlepis
خانواده: Belontiidae
خاستگاه: تایلند، کامبوج [در برخی از سایت های فارسی یکی از خاستگاه های این ماهی کلمبیا ذکر شده است. در صورتی که نام صحیح آن Cambodia
 (کشوری در جنوب شرقی آسیا) می باشد - مترجم]
اندازه: 15 سانتی متر / 6 اینچ
خصوصیات رفتاری: صلح جو، مناسب برای تانک های گروهی
طول عمر: 4 سال
سطح شنا: میانه و سطح آب
حداقل سایز تانک: 20 گالون
تغذیه: همه چیز خوار است، اکثر غذاها را می خورد
تولید مثل: تخم گذار، حباب ساز
سطح مراقبت: متوسط
اسیدیته (pH): بین 6.0 تا 7.0
سختی آب: بین 2 تا 25 dGH
دما: 26 تا 30 درجه ی سانتی گراد

منبع: 
freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد