روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)

ماهي حيوان خانگي فوق العاده اي است.بخصوص ماهيان اب شور كه داراي رنگهاي زيبا و درخشان هستند و عجيب و غريب به نظر ميرسند.بيشتر ماهيان اب شوري كه در پت شاپها وجود دارند در اسارت متولد شده و پرورش داده ميشوند.
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)
Anthias


بدانيد چه ميخواهيد
قبل ازينكه شما ماهي خريداري كنيد اول بايد تحقيقات كافي را انجام دهيد و مشخص كنيد كه دوسداريد اكواريومتان چه محيطي داشته باشد و چه نوع از ماهيان را كه دوست داريد ميتوان كنار يكديگر نگهداري كرد كه باهم سازش داشته باشند.
به پت شاپ برويد و بجاي خريد كوركورانه نكات زير را در نظر بگيريد:
-شما ميخواهيد از چندين گونه ماهي نگهداري كنيد پس بايد سازگاري انها با يكديگر را در نظر بگيريد.
-شما بايد اندازه اكواريومتان را درنظر بگيريد و نسبت به اندازه ي ان اقدام به خريد ماهي كنيد.
-شما بايد اطمينان حاصل كنيد كه گونه هاي ماهي اي كه ميخواهيد از يكنوع غذا تغذيه ميكنند.
-اگر شما ميخواهيد ماهياني با سن كم خريداري كنيد حتما تحقيق كنيد كه تا چه اندازه رشد ميكنند تا در هنگام بزرگ شدنشان به مشكل برنخوريد.
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)

damselfish
در اغاز بهتر است ماهياني مثل damselfish (دوشيزه ماهي) كاردينال فيش surgeonfish (جراح ماهي) گوبي basslets blennies خريداري كنيد.از بيمهرگاني مثل ستاره دريايي ميگو و خرچنگ هم ميتوانيد نگهداري كنيد.البته نگهداري ازين موجودات كمي سختتر است و نياز به مراقبت بيشتري دارد. براي نگهداري از برخي ماهي ها تجربه ي زيادي لازم است مثل مار ماهي نوعي كوسه ماهي اسفنج ماهي كه نيازهاي منحصر به فردي از لحاظ تغذيه دارند.
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)
cardinalfish
در پت شاپ
بعد ازينكه شما تصميم خود را گرفتيد نوبت به خريد ماهي ميرسد.حيواني كه انتخاب ميكنيد بايد سالم باشد كه اين را از طريق سوال كردن از پرسنل و مشاهدات خود 

متوجه ميشويد.شما نبايد تا وارد يك پت شاپ ميشويد خريد كردن را اغاز كنيد بلكه بايد تقريبا دوهفته فروشگاه و ماهيانش را زير نظر داشته باشيد تا زماني كه ماهي را خريداري ميكنيد اطمينان داشته باشيد كه ماهي شما سالم است.
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)

gobiesfish
كمي به تماشاي ماهي كه ميخواهيد بخريد بايستيد.به حركاتش دقت كنيد اگر ماهي تنبل است و سخت شنا ميكند اين تنبلي ميتواند نشانه ي يك مشكل بزرگ باشد.از نزديك به پوست وباله و چشم ماهي نگاه كنيد چشم نبايد كدر باشد بلكه ماهي سالم داراي چشمان روشن است.پوست نبايد زخم داشته باشد يا اينكه نقاط مختلف بدن داراي رنگهاي غيرعادي باشد(مگر اينكه نژاد ماهي به گونه اي باشد كه هرنقطه از پوست داراي يك رنگ باشد). ظاهر حيوان بايد تك فازي باشد!
باله نبايد پاره يا ساييده باشد.اگر چه ممكن است اين پارگي باله ناشي از جنگ با يك ماهي ديگر باشد ولي امكان اين هم وجود دارد كه ماهي الوده به بيماري هاي باكتريايي باشد.
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)

basslets
به دنبال نشانه هاي بيماري باشيد!هرگز ماهياني كه روي بدن انها لكه سفيد وجود دارد نخريد زيرا منشا اين بيماري نوعي انگل است كه به سرعت كل اكواريوم را درگير ميكند و براي از بين بردن ان بايد درمان دارويي انجام دهيد و اب را سيفون كنيد.
شايد دليل بيماري يك ماهي نداشتن يك مراقب خوب است و وقتي وارد خانه ي جديد بشمود و مراقبت عالي شما را برخوردار شود تمام مشكلهايش به راحتي و سريع درمان شود اما اگر شما مبتدي هستيد به شما پيشنهاد ميكنيم كه خطر نكنيد زيرا تشخيص اينكه ماهي بيماري واگيردار دارد يا اينكه نياز به يك سرپرست خوب براي افراد مبتدي دشوار است و با ريسك كردن ممكن است جان ماهيان ديگر را نيز به خطر بيندازيد.
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)

blennies
از فروشنده درمورد تغذيه ماهي ها سوال كنيد.ماهي سالم داراي شكمي گرد است اگر ديديد ناحيه شكم ماهي نازك است يا سر ان بزرگ به نظر ميرسد نشانه ي بدرفتاري و غذا ندادن به ماهي است كه اين بدان معناست كه برخلاف اشتهاي خوب ماهي به ان غذاي كافي داده نميشود.
درمورد ميزان شوري اب ph اب و حرارت ابي كه قرار است ماهي را در ان نگه داريد مطمئن شويد و از فروشنده حتما سوال كنيد چه ميزان از موارد فوق براي ماهي كه شما ميخواهيد مناسب است.
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)
eels
ماهيان اب شيرين با توجه به زيستگاهي كه دارند دربرابر نوسانات بسيار مقاومتر از ماهيان اب شور هستند ولي ماهيان اب شور مقاومت كمتري دربرابر تغييرات شديد فيزيولوژيكي دارند. 
يك قاعده ي كلي براي اندازه اكواريوم و تعداد ماهي ها وجود دارد.بطور كلي در هر 10 گالن اب دو تا 3 اينچ ماهي جاي ميگيرد مثلا در 20 گالن اب 6 اينچ ماهي ميتوان نگهداري كرد
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)

lionfish
شما اگر اكواريومي با ظرفيت 50 گالن اب را داريد ميتوانيد 18 تا 20 اينچ ماهي نگهداري كنيد به علاوه چند بي مهره نيز ميتوانيد داشته باشيد. البته اگر شما مبتدي هستيد بهتان پيشنهاد ميكنيم كه از تعداد ماهي كم شروع كنيد سپس با توجه به ظرفيت اكواريومتان ماهيان ديگر را اضافه كنيد.
بيش از حد ماهي نخريد! تعداد زياد ماهيها باعث برهم خوردن نظم اكوسيستمتان ميشود.و اينكه بطور ناگهاني ماهي با تعداد زياد را در اكواريومتان جاي ندهيد زيرا باعث برخورد بين ماهيان ميشود.اضافه كردن يك يا دو ماهي طي فواصل دوهفته اي ميتواند مناسب باشد.
روش انتخاب ماهي اب شور براي افراد مبتدي(ترجمه)
seahorses

مترجم:Shamim
منبع:petplace