نام علمی: Barbus schuberti
خاستگاه: جنوب شرق چین
اندازه: 10 سانتی متر / 4 اینچ
خصوصیات رفتاری: صلح جو، گروهی
طول عمر: 6 سال
سطح شنا: کف، میانه ی تانک
حداقل سایز تانک: 20 گالون
تغذیه: همه چیز خوار است، اکثر غذاها را می خورد
تولید مثل: تخم گذار
سطح مراقبت: آسان
اسیدیته (pH): حدود 6.5
سختی آب: تا 10 dGH
دما: 18 تا 24 درجه ی سانتی گراد
معرفی بارب طلائی (Barbus schuberti)

منبع: freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد